Za podpory Středočeského kraje a města Kladna mají studenti nově k výuce monitor vitálních funkcí s defibrilátorem. „Ten pomáhá řešit veškeré současné potřeby zdravotnických záchranářů při poskytování přednemocniční i nemocniční neodkladné péče, stejně tak má nezastupitelné místo při přípravě studentů na toto povolání,” popsal zdravotnický záchranář a pedagog kladenské vysoké školy Pavel Böhm. Jak doplnil, do budoucnosti se zvažuje otevření vybraných postgraduálních kurzů pro lékaře a zdravotnické pracovníky z oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof, kde přístroj také využijí. 


Město Kladno přispělo na defibrilátor 300 tisíci korunami, přičemž pořízení přístroje stojí standardně i více než půl milionu korun.


Kromě nácviku na figuríně v místnosti se kladenští vysokoškoláci učí záchraně života podobně jako jejich kolegové profesionálové v terénu. Školní místnost se rázem promění ve výjezdové stanoviště, kde se zvednou garážová vrata a za nimi je připravena sanita. V autentických stísněných podmínkách plně vybaveného záchranářského vozu pokračuje nácvik na figuríně. 


Aby se výuka co nejvíce přiblížila skutečnosti, dočkají se studenti počátkem příštího roku unikátu, který nemá v českém školství obdoby,” prozradil Böhm. V jednání je dále i pořízení modelu člověka, který dovede modifikovat fyziologické i patologické funkce. Studenti se budou učit na modelech, které pláčou, zvrací, krvácejí tak, jako v běžném životě.