Před zraky děkana fakulty Ivana Dylevského a dalších významných hostů, včetně ředitele kladenské nemocnice Petra Poloučka, byla odhalena tři plastinovaná lidská těla s autentickými orgány, která poskytují výrazně lepší možnosti názorné výuky anatomie. Jedná se o průlomovou technologii, kterou v roce 1977 vyvinul Günter von Hagens a která ve spojení s aplikovanými technologiemi virtuální reality dokáže vytvořit základ budoucí morfologické výuky a nácviku invazivních i neinvazivních vyšetřovacích a léčebných postupů.

Laboratoř anatomických modelů poslouží k profesní přípravě studentů biomedicínských, zdravotnických a bezpečnostních studijních oborů. 

„Je to úžasná záležitost a jsem velice ráda, že naše škola dokázala takovou učební pomůcku získat. Žádný jiný model není tak dokonalý, jako lidské tělo. Plastinovaná těla umožňují vidět všechny detaily zblízka, včetně cév a nervů. Jelikož se jedná o velmi drahé pomůcky, dotýkat se jich budou studenti minimálně, aby nám dlouho vydržely. Ovšem není nad oční vjem, když si uvědomíme, že až sedmdesát procent vnímá člověk zrakem. Když jsem zhruba před deseti lety studovala, nic takového jsme k dispozici neměli a museli vystačit jen s učebnicemi či plastovými modely. Je to obrovský posun kupředu a velký přínos pro studenty,“ řekla Yulie Efremová, odborná asistentka anatomie a fyziologie člověka, z Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, FBMI Kladno. Jak dodala, studenti této katedry neabsolvují výuku na pitevnách. Prioritně potřebují ke svému povolání ale znalosti stavby těla a polohy orgánů, což jim zavěšená plastinovaná těla ideálně umožní.

Kromě plastinovaných lidských těl a orgánů představila dodavatelská firma přítomným hostům a vědcům virtuální pitevní stůl, který je výukovou pomůckou jedenadvacátého století a možná se ho zanedlouho dočkají i v Kladně.

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství k tomu dodal: „V brzké době bychom například rádi získali virtuální pitevní stůl, jaký nemá v Evropě obdoby. Jde o obří tablet, na němž díky elektronickému skalpelu můžeme provádět virtuální řezy a následnou preparaci na virtuálním lidském těle. Jsem přesvědčen, že didaktické pomůcky díky virtuální realitě brzy nahradí konzervativní způsoby výuky a přispějí tak k dalšímu zkvalitnění výuky.“