Důkladně připraveného projektu, který se uskutečnil v prostorách školy, se zúčastnilo na 100 studentů převážně druhých ročníků. Ti byli rozděleni do devíti skupin a postupně si na čtyřech stanovištích vyzkoušeli, jak nejlépe zareagovat. Zraněné představovali další žáci. Ti věrohodně demonstrovali modelové situace a různá zranění, například tepenné krvácení, popáleniny či poranění páteře.

Žáci si akci vyzkoušeli pod dohledem vyučujících předmětu První pomoci Lukáše Lepiče a Jitky Svobodové. Jejich postup hodnotili i ostatní členové kroužku. „Spolužákům sdělili, jestli se zachovali správně. V modelové situaci byla i žákyně představující učitelku, která se ocitla v diabetickém šoku. Studenti měli také vyzkoušet si resuscitaci s použitím defibrilátoru,“ popsal učitel Václav Vondrovský.