Složit zkoušku dospělosti mohou po dobu čtyř dní, přičemž tím posledním možným je právě dnešek. V pondělí byla na programu slohová práce z angličtiny a test z matematiky, v úterý maturity pokračovaly didaktickým testem a slohovou prací z češtiny, na středu připadl test z angličtiny a písemné práce z ostatních cizích jazyků a maturity dnes zakončí didaktické testy z cizích jazyků s výjimkou angličtiny. 

Už šestým rokem jsou pro absolvující studenty maturitních oborů státní maturity povinné. Tedy písemná část, která je společná pro všechny školy. Žáci při ní musí úspěšně složit zkoušku z českého jazyka a literatury a následně si mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Jinak tomu není ani v kladenských a slánských středních školách. I v nich mají maturanti na výběr.

Například v kladenském gymnáziu, které se nachází na náměstí Edv. Beneše, zasedlo do lavic ke státní maturitě 112 studentů. Kladenskému deníku to řekla ředitelka školy Milena Minaříková. „Z českého jazyka maturují úplně všichni. Maturita se skládá z didaktického testu a písemné práce, kterou poté opravují naši kantoři. Z anglického jazyka je to didaktický test, jehož součástí je i poslech, a písemná práce. Z matematiky je pouze didaktický test, kde jsou otevřené a uzavřené úlohy, které studenti zpracovávají," uvedla Milena Minaříková.

Matematika je mezi maturanty tradičně největším strašákem, což dokazuje i počet studentů, kteří se rozhodli z ní státní maturitní zkoušku v kladenském gymnáziu složit. „Matematické části se zúčastnilo čtyřiačtyřicet studentů. Na anglický jazyk se jich však přihlásilo devětapadesát," dodala ředitelka kladenského reálného gymnázia.

To dokazuje, že maturanti si tedy raději volí anglický jazyk než matematiku. Ti, kteří ovšem nalezli v matematice zálibu, mohou také navíc absolvovat výběrovou zkoušku s názvem matematika +. „Jedná se o zkoušku navíc, kterou zohledňují některé vysoké školy. Pokud ji studenti vykonají úspěšně na určitý počet procent, tak budou přijati bez přijímacích zkoušek. U nás ve škole je k jejímu absolvování přihlásilo sedmnáct studentů," vysvětlila Milena Minaříková.

Jednotlivé testy poté zpracovává CERMAT neboli Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jedná se o příspěvkovou organizaci, kterou zřídilo a řídí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2006. Sídlí v Praze a jeho základním úkolem je tedy organizace a hodnocení maturitní zkoušky.

Výsledky testů se žáci od ředitelů škol dozvědí v pondělí 16. května. Později, ale před začátkem ústních maturit dané třídy, budou ředitelům poskytnuty výsledky písemných prací. Ústní zkoušky v rámci státních maturit i profilové zkoušky organizované jednotlivými školami se mohou konat od 16. května do 10. června. Termíny vypisují ředitelé škol. Celkové výsledky státních maturit budou k dispozici nejpozději v polovině června.