Otevřeno bylo letos pět oborů – Kladenská zastavení, Pražské medailonky aneb O zajímavých lidech v Praze, Základy práva, Svět z pohledu teologie a filozofie a Psychologie pro praxi. Kvůli velkému zájmu z řad seniorů byla navíc navýšena kapacita univerzity, a to z 280 na 350 míst.

„Projekt se stal v našem městě tradicí. Jedná se o společensko-vzdělávací aktivitu, která je u kladenských seniorů velmi oblíbená. I proto jsme zvýšili kapacitu univerzity,“ vysvětluje ředitelka Střediska komplexní sociální péče Kladno Libuše Homolková, která zároveň popřála všem studentům pevné zdraví, potěšení a radost ze studia.