Tradice předávání betlémského světla pochází již zdoby před více než 900lety zčasů křížových výprav proti mohamedánům, od kterých měly být osvobozeny především Betlém a Jeruzalém.

Roku 1986 se vRakousku připravovala ve prospěch zrakově postižených dětí charitativní akce nadace Světlo ve tmě. Její součástí bylo přivezení světla právě zBetlému. Od té doby je tato dnes již tradice udržována a plamínek putuje po celé Evropě z rakouského Linze, kam je světlo každoročně dováženo.

Do Česka ho přivážejí zVídně vlakem již 19 let brněnští skauti. Ti se starají io jeho rozvoz a předání na styčných místech skautům zjednotlivých měst po celé republice. Zásluhou kluků a děvčat z oddílů je pak zářící plamínek kdispozici v kostelech, infocentrech, na náměstích, v azylových domech, obecních úřadech, tedy všude kde je o něj zájem.

„Betlémské světlo - plamínek naděje a přátelství jsme v příjemném prostředí slánského infocentra předali okolo sto třiceti zájemcům. Myslíme si, že vdnešní době je mezi lidmi potřeba více lásky i tolerance a tomu se snažíme pomoci i my,“ uvedl Ondřej Dvouletý ze slánského skautského střediska Modrý kruh. Autor: Hana Tichá