Díky tomu, že ředitelství dokázalo za dva roky ušetřit dostatek finančních prostředků, mohou nyní děti na prvním i druhém stupni využívat nejmodernější techniku v mnoha předmětech. Její pořízení pro jednu z největších škol v Kladně vyšlo celkem na dvě stě osmdesát tisíc korun.

„Žáci mohou tuto tabuli využívat více způsoby. Dá se na ni psát speciálními fixami a vyplňovat tak například pravopisná cvičení, stejně tak mohou společně s učitelkou pracovat ve výukových programech prostřednictvím CD a DVD nosičů,“ uvedla pro Kladenský deník ředitelka školy Zuzana Holečková.