V největším středočeském městě Kladně podle obecně závazné vyhlášky města Kladno jedlé oleje a tuky, které patří mezi nebezpečný odpad, odevzdávají do sběrných dvorů v Rozdělově a Vrapicích. Využít lze po městě také mobilní sběrné dvory.

Podobné je to ve Slaném, kde oleje rovněž končí ve sběrném dvoře. Jak potvrdila vedoucí odboru životního prostředí ve Slaném Dagmar Zusková, už nyní se zabývají obesíláním firem a žádostmi o nabídky. Nejen města, ale i vesnice se snaží o ochranu životního prostředí a někde mají nádoby už pár let.

„Popelnici na kuchyňský olej máme už několik let. Snažíme se být progresivní a chovat se šetrně k životnímu prostředí. Popelnici na olej jsme si pořídili a mohu říci, že se nám to velmi osvědčilo. Máme v obci zatím jednu 240 litrovou nádobu a mohu říci, že ji lidé hodně využívají. Společnost AVE nám ji vyváží zhruba jednou za měsíc,“ potvrzuje starostka Lidic Veronika Kellerová.

Podobně nakládají s přepálenými tuky ve Družci, kde mají pro tyto účely ve sběrném dvoře sud. „O službu je velký zájem, takže uvažujeme o tom, že bychom jedno hnízdo udělali v centru obce ještě letos. Když jsem viděl, jako neplechu udělá olej na čistírně odpadních vod, neváhal jsem o pořízení speciální nádoby ani chvilku,“ potvrzuje starosta Družce Zdeněk Kofent.

Obce, jakou je například Unhošť, kde provozují dlouhodobě sběrný dvůr, který se chystají za zhruba šest milionů modernizovat, změnu systému zatím nezamýšlí. „V našem sběrném dvoře mohou občané už nyní odkládat použitý jedlý olej donesený v uzavřené nádobě na místo k tomu určené,“ řekla starostka Unhoště Iveta Koulová.