21. 12. pondělí 8:00 – 17:00
23. 12. středa 8:00 – 13:00
28. 12. pondělí 8:00 – 13:00
30. 12. středa 12:00 – 17:00

Na dobu mimo tyto úřední hodiny se mohou klienti pro vyřízení nezbytně nutných záležitostí objednat na Centru správních agend na nám. Svobody přes rezervační systém.

Pokladny zajišťují služby ve výše uvedených úředních hodinách v budově radnice na nám. Starosty Pavla a v Centru správních agend na nám. Svobody. Podatelna zajišťuje služby ve výše uvedených úředních hodinách i nad jejich rámec v budově radnice na nám. Starosty Pavla následovně:

21. 12. pondělí 8:00 – 18:00 hodin
22. 12. úterý 8:00 – 15:00 hodin
23. 12. středa 8:00 – 13:00 hodin
28. 12. pondělí 8:00 – 18:00 hodin
29. 12. úterý 8:00 – 15:00 hodin
30. 12. středa 8:00 – 18:00 hodin
31. 12. čtvrtek zavřeno

Služby ověřování a Czech Point jsou poskytovány na pracovištích Centrum správních agend na nám. Svobody (na tuto službu nebývá čekací doba), v pokladně a na matrice v budově radnice na nám. Starosty Pavla, rovněž tak Městským informačním centrem v ul. T. G. Masaryka následovně:

21. 12. pondělí 8:00 – 17:00 hodin
23. 12. středa 8:00 – 13:00 hodin
28. 12. pondělí 8:00 – 13:00 hodin
30. 12. středa 12:00 – 17:00 hodin
31. 12. čtvrtek zavřeno

Služby ověřování a Czech POINT jsou poskytovány na pracovišti v Nákupním centru Oaza v těchto úředních hodinách:

21. 12. pondělí 12:00 – 17:00
23. 12. středa 8:30 – 13:30
28. 12. pondělí 12:00 – 17:00
30. 12. středa 8:30 – 13:00
31. 12. čtvrtek zavřeno

Služby ověřování a Czech Point jsou poskytovány na pracovišti v nákupním centru Tesco v těchto úředních hodinách:

22. 12. úterý 8:30 – 13:30
29. 12. úterý 8:30 – 13:30
31. 12. čtvrtek zavřeno