Statik vydal v sobotu zákaz vstupu do objektu a další rozhodnutí budou záviset na výsledcích analýzy. Proběhne odběr vzorků betonu specializovanou firmou. Na základě analýzy těchto vzorků bude rozhodnuto o dalším postupu a nutných opravách domu. Není pravda, že bylo rozhodnuto o demolici části domu, jak se někde uvádí. Vše bude záviset na výsledku kontrol.

Již v sobotu byla zprovozněna informační linka 727 825 919 pro evakuované lidi z domu, kde získají aktuální informace. Policie hlídá objekt 24 hodin denně a v případě potřeby doprovází nájemce do jednotlivých bytů pro nutné osobní věci. O tom se v neděli na místě přesvědčil i Kladenský deník.

"Instalatéři zjišťují stav vodovodní sítě a připravují soupis prací, které je třeba zahájit. Stejně tak postupují dnes i elektrikáři, kteří ale s pracemi musí čekat na vyschnutí domu. Zprovoznění přívodu elektřiny bude klíčové pro návrat obyvatel do nezasažených bytů. Na místě jsou také zámečníci, kteří řeší zabezpečení jednotlivých bytů, včetně těch, které museli hasiči vyrazit. Obnovena byla dodávka tepla," sdělila mluvčí radnice Lucie Steinerová.

V pondělí ráno zasedne rada města Kladna, která rozhodne o dalším postupu a jednotlivých krocích, včetně materiální pomoci evakuovaným lidem a kapacitě bytového fondu města. Snahou bude co nejdříve umožnit návrat do bytů, u kterých to bude možné a bezpečné. Rozhodující samozřejmě budou pokyny statika a odborníků z řad jednotlivých profesí," dodala mluvčí.

Město intenzivně pracuje na maximální koordinaci a urychlení prací, včetně jednání s pojišťovnami tak, aby se situace co nejdříve stabilizovala a co nejdříve bylo možno zahájit opravy domu.

Poděkování patří i všem, kteří již teď nabízejí pomoc. Konkrétní možnosti a další postup bude zveřejněn v pondělí.