Lidé ve Slaném se bouří a svůj nesouhlas chtějí hlasitě sdělit vedení slánské radnice i dodavateli tepla a teplé vody ve dni, kdy se sejdou radní města s představiteli RDK. Jejich jednání začíná v 15 hodin, na 16.00 až 16.30 je svoláno protestní setkání u městského úřadu, vše zastřešuje iniciativa Za teplo pro Slaňáky levnější.

„Dostali jsme dosud pouze vysvětlení, že RDK platí za GJ tepelné energie 1536 korun, že to nebylo možné nakoupit levněji. My se ptáme: jak to, že to v Kladně a jiných městech dokázali? I společenství vlastníků ve Slaném, které si pořídilo vlastní kotle, dokázalo nakoupit GJ za 570 korun. Proto to nechápeme a chceme, aby nám to ve středu někdo vysvětlil. A zároveň i to, proč cena za GJ není rozhodující, jak jsme slyšeli,“ řekl Deníku jeden ze slánských nájemníků.

Více než protest je ovšem potřeba podat včasnou reklamaci. Jak potvrdil Josef Rabas z vedení společnosti RDK Slaný, každý, kdo dostal v těchto dnech vyúčtování za obě výše uvedené komodity, může reklamaci podat do 30 dnů.

Dohody o splátkových kalendářích

„Nájemníci nebo vlastníci bytů mohou přicházet k nám na podnik buď osobně, poslat reklamaci e-mailem nebo poštou. Záleží na každém, jaký způsob zvolí,“ vysvětlila na dálku do mluvítka u vchodu do firmy pracovnice sekretariátu společnosti RDK. Kdo projeví zájem o uzavření splátkového kalendáře, může podle informací na webu firmy kontaktovat RDK na e-mailových adresách hort@rdkservis.cz, pfejferova@rdkservis.cz nebo na telefonním čísle 606114601.

Reklamace za vyúčtování podají v některých případech hromadně společenství vlastníků (SVJ). Ovšem lidé, kteří bydlí v soukromých nájemních bytech, mnohdy možnost stejné volby nemají. „Naše paní majitelka řekla, že rozúčtování je v pořádku a žádnou reklamaci podávat nebude. Musíme se prý naučit více šetřit,“ svěřila se Deníku seniorka Květa Ryšlavá z bytového domu ve Vikově ulici, která má v nájemním bytě doplatit za teplo a teplou vodu 38 tisíc korun.

A reklamaci podle všeho nepodá ani tamní SVJ. „Lhůtu na podání reklamace máme do 21. května. Zatím se na mě ale majitelé bytů neobrátili, že by reklamace chtěli podat, tak vyčkávám. I my máme v domě rekordmana, který má doplácet 64 tisíc korun. Celkem jako SVJ máme nedoplatek za 24 bytových jednotek 350 tisíc korun,“ potvrdil předseda SVJ ve Vikově ulici Petr Škrdlant.

Manželé Ryšlavých jsou důchodci a pravidelně pobírají od státu příspěvek na bydlení. „Šla jsem se v úterý 2. května zeptat na úřad práce, jestli mi pomohou i v tomto případě. Paní ředitelka Kapusniaková byla velmi ochotná a sdělila mi, že jestli předložím kompletní rozúčtování energií, určitě je šance, že nám stát pomůže, pokud je to nároková složka,“ potvrdila seniorka, která byt užívá společně s manželem, synem, jenž je v evidenci úřadu práce, ale momentálně nepobírá žádnou podporu, a v bytě s nimi bydlí také invalidní vnučka.

Naděje na pomoc od státu

„Jsem ráda, že mám kam jít pro pomoc. S majitelkou bytu jsem domluvena, že nám zajistí splátkový kalendář po třech tisících korunách a zálohy pro příště zvedneme o další dva tisíce korun,“ nastínila řešení seniorka. „Všechno, co od státu dostaneme, jde prakticky jen na bydlení a vše s tím spojené,“ dodala Ryšlavá s tím, že i ona půjde na středeční shromáždění před radnici.

Jak potvrdila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková, ve Slaném se na pracoviště úřadu práce (ÚP) obrátili zatím pouze jednotlivci. Patrně ale přibudou další. „Tito lidé dokládali dosud vyúčtování v rámci stanovení nároku na příspěvek na bydlení od dubna 2023. Podle platné legislativy zohlední ÚP ČR tyto výdaje v období od července 2023, protože byly vystaveny se splatností nedoplatků do konce května či června 2023,“ uvedla Beránková.

„Zaměstnanci ÚP příchozím klientům doporučují, aby se v případě, že nesouhlasí s výší vyčísleného nedoplatku, obrátili na správce bytů, který vyúčtování provádí, a částku reklamovali. ÚP je samozřejmě připraven pomoci všem, kteří se ocitnou ve složité finanční i životní situaci. Mohou si podat žádost o kteroukoli nepojistnou sociální dávku a úřad je povinen ji převzít. To, zda nárok vznikne, či nevznikne, lze s určitostí říci až po dokončení správního řízení," vysvětlila Beránková.

Obecně je zákonem stanovená lhůta do 30 dnů od podání žádosti. Jestliže je ale třeba, aby klient doložil chybějící podklady, nebo je nezbytné v žádosti něco upravit, může se lhůta protáhnout. Pokud jde o mimořádnou okamžitou pomoc a je nutné situaci řešit okamžitě, pak dochází k řešení v řádu dní.

Úřad práce žádosti posoudí

close Poděkujte hasičům info Zdroj: Grafik redakce zoom_in Poděkujte hasičům Nárok ovšem nevzniká podle Beránkové automaticky, vždy je třeba, aby žadatel splnil zákonem dané podmínky. Lidé si mohou podat žádost o kteroukoli nepojistnou sociální dávku, s ohledem na životní situaci, v jaké se nacházejí, a ÚP ČR je povinen žádost přijmout a posoudit s ohledem na individuální situaci klienta.

„Může jít o dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze nebo třeba dávky pro osoby se zdravotním postižením. Záleží na tom, co člověk potřebuje řešit a jaká je jeho konkrétní finanční, životní a sociální situace," doplnila mluvčí ÚP ČR.

Jak postupovat při reklamaci

Energetický regulační úřad o reklamacích nerozhoduje. V případě, že majitel bytu nebo nájemník nesouhlasí s vyúčtováním, musí jej písemně reklamovat přímo u svého dodavatele. V reklamaci je třeba uvést své identifikační údaje, číslo smlouvy a pak také důvod a předmět reklamace. Písemná reklamace je významná, neboť dodavatel má zákonnou lhůtu, v níž je povinen ji vyřídit. Lhůta činí 30 dní v případě reklamace souvisejících služeb, tedy například výše spotřeby. Reklamovat je možné zejména výši vyúčtovaných záloh a účtovanou cenu, která musí odpovídat smlouvě.