Zařízení se už několik let intenzivně a úspěšně snaží o integraci lidí s handicapem mezi ostatní obyvatele. V tomto směru už podniklo mnoho kroků. Zřízení chráněného bydlení, zařazování klientů do pracovního procesu a mnohé další aktivity. Nová dílna by měla být dalším takovým mezníkem. Její hlavní myšlenkou je, aby se zde potkávali handicapovaní lidé se zdravými, stejně jako mladší se staršími.

Její vybudování naštěstí neohrozilo meziroční snižování dotací ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb. Dílna je totiž spolufinancována z evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ředitelka Zahrady Eva Bartošová sdělila, že zařízení bude dílnu otevírat 1. března. „Od února budeme oslovovat kladenskou veřejnost, zejména pak lidi z řad handicapovaných, aby služeb dílny využívali, protože to bude bezplatné. Návštěvníci tu budou moci trávit volný čas pod vedením zkušených pracovníků vyškolených v daných oborech,“ uvedla Bartošová.

Výstavba sociálně terapeutické dílny bude včetně vybavení stát sedm milionů korun. Ředitelka Zahrady upřesnila, že budova je situována přímo v areálu zařízení a tím se prý splní hlavní cíl projektu, kterým je propojení života zdejších lidí s veřejností.

Kromě tohoto záměru chce Zahrada i v letošním roce pokračovat s již nastartovanými úspěšnými projekty, jakými je rozšiřování chráněného bydlení. „Od dubna přibudou další dva byty v Kladně. Ty budou v ulici Čs. armády. Přestěhuje se sem šest klientů,“ řekla ředitelka.

Letos hodlá Zahrada také pokračovat ve spolupráci s DAMU, kdy člen fakulty Vladimír Novák připravuje projekt Integrované divadlo. „Při něm by se na divadelních prknech měli potkávat lidé s handicapem s mladými herci i studenty. Společně nastudují několik představení,“ sdělila Bartošová.

Přes krizi na trhu práce se Zahradě poměrně dobře daří umisťovat své klienty do zaměstnání. Velkou zásluhu na tom má občanské sdružení Etincelle, které se zařízením spolupracuje již několik let. „Pro něj pracuje 14 našich lidí. Pět z nich je zaměstnáno při úklidu města a devět v kavárně Bez konce. Patnáct klientů také pracuje přímo v Zahradě v pomocných provozech. Teď v zimě ještě někteří uklízejí v Divadle Lampion,“ upřesnila ředitelka s tím, že někteří další klienti jsou zaměstnáni například v jídelně budovy bývalého GDM a v Dětském domově Kladno.