Termosnímkování Kladna se uskutečnilo začátkem března. Letadlo s termokamerou vytvořilo na tři tisíce snímků.

K dispozici jsou dvě varianty, a to černobílá a barevná. V rámci projektu si město také nechalo zpracovat posouzení všech 73 městských objektů. „Z mapy lze vyčíst, že z veřejných budov má střechu dobře zaizolovanou například Azylový dům v ulici Josefa Hory, Sporthotel Sletiště, hala Bios, Středisko komplexní sociální péče Fontána, Základní škola Montessori v Pařížské ulici, mateřská školka Na Vyhaslém, základní školy v Doberské i Velvarské, školky v ulici Jana Vaita, Herbenově či Jaroslava Foglara a další školská zařízení,“ říká vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky Pavel Rous.

U radnice je na tom dobře budova B (Bílý Beránek), ale historická část vykazuje úniky. V budově bývalého okresního archivu v ulici plk. Stříbrného utíká teplo věžičkou a střecha aquaparku je na tom také dobře, jen je tam jedno místo s vyšším únikem. U 4. ZŠ Norská uniká teplo objektem bazénu, ve škole v Moskevské zase spojovacími krčky.

„Termální mapy mají legendu, jak se v barevných snímcích vyznat. Obecně platí, že čím světlejší barva, tím větší tepelné záření do prostoru. Zářivě žlutá, či v černobílé variantě bílá, tedy znamená největší sálání tepla, temná naopak minimální únik. Mapu lidé musí samozřejmě brát jako zajímavou prvotní informaci, nikoliv jako certifikovaná sofistikovaná data o stavu zateplení jejich nemovitostí. Termosnímky jsou pořízeny kolmo shora, takže zájemci vidí, zda ze střechy objektu, případně podél pláště uniká teplo,“ informoval primátor Kladna Dan Jiránek.

Termomapy najdou zájemci na webu Geoportál Kladno pod záložkou Termosnímky 2020. V mapě „Město“ vystupují nejvíce teplé objekty, kterými jsou vodní plochy či výduchy komínů. Ty byly u verze „Budovy“ odebrány a barevný klín nastaven podrobněji, aby byly u objektů vidět na barevné škále i menší teplotní rozdíly.

„V Geoportálu je vrstva s leteckou mapou označena jako „ortofotomapa“ a uživatelé si mohou najít místo, které je zajímá, pak zaškrtnout termomapu, aby si ho prohlédli okem termokamery a opačně. Pro nejlepší orientaci je však dobré mít zapnutou termomapu společně třeba s topografickou. Pod ikonou ‚i‘ najdou lidé legendu. Mapy představují obrovské množství dat, při jejich načítání tedy musí být uživatelé trpěliví,“ radí vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky Pavel Rous.

Při nahlížení musí zájemci brát v potaz, že se během náletové noci měnily v čase povětrnostní podmínky, takže nemohou například srovnávat rodinný domek z jedné strany města s budovou na opačném konci. „Někdy zase viditelně žluté okraje střechy nemusí hned znamenat špatnou izolaci jejích hran, ale zbarvení může ovlivnit například fakt, že měl při snímkování někdo z domu pootevřené okno i o tři patra níž, což kamera zaznamená. Je potřeba ignorovat zářivě žluté komíny nebo vývody klimatizací,“ upozornil Pavel Rous.