Populace stárne, ale co je podle odborníků horší, je její zdravotní stav. Domovy pro seniory jsou přitom zcela plné a v pořadníku každého z nich je minimálně kolem stovky žadatelů. V dnešní době je však stále pro více rodin nemožné se o svého nemocného staršího příbuzného postarat, a proto ho raději svěří do rukou specialistů.


Kladenský deník proto pátral za vás a obrátil se na několik zařízení na Kladensku se žádostí u umístění seniora. Jako předpoklad jsme přitom uvedli, že se nám jedná o 78letou babičku, která chodí pouze o berlích a potřebuje pomoc při denní hygieně nebo vstávání z postele.


„Každopádně by u nás umístěna mohla být, protože ani hole či vozíček nejsou problém. Nejsme přizpůsobeni pouze pacientům s těžkými psychózami jako Alzheimer nebo těžká demence. Tělesný handicap ale nevadí,“ uvedla ředitelka Poskytovatele sociálních služeb Domova Velvary Etela Urbanová.


Podle jejích slov je maximální čekací doba na místo v domově devět měsíců. „Samozřejmě se může stát, že to může být dřív. Máme přirozený úbytek, který neovlivníme. Žádosti evidujeme v pořadníku, ale ani ten občas není prioritní. Některé z nich totiž nejsou urgentní,“ doplnila ředitelka domova, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj.


Žádost o umístění stejné babičky jsme přednesli i v Domově pro seniory v ulici Fr. Kloze v Kladně, jehož zřizovatelem je město. Podle ředitele Zdeňka Syblíka však nejsou tato kritéria zdaleka jedinými, na jejichž základě se o možném umístění do domova rozhoduje.


„Musíme u dotyčné paní udělat několik sociálních šetření. Jedním z nejdůležitějších přitom je osobní návštěva, kdy sociální pracovnice a vrchní zdravotní sestra posoudí prostředí, kde konkrétní osoba žije. Zjišťuje se, jaká míra závislosti u ní je, tedy zdali je v takovém stavu, že se o ni nemohou postarat příbuzní. Důležité jsou také bezpečnostní důvody, tedy aby osoba neohrožovala sebe ani lidi v okolí,“ nastínil ředitel.


Součástí tohoto průzkumu je podle něj také rozhovor s klientem. „Promluvíme s ním, jestli vůbec ví, kam a do čeho by šel a samozřejmě, jestli s tím souhlasí. Když vše vyhovuje, potom se podá samotná žádost. Budoucí klient také musí mít potvrzení o výši důchodu a rozhodnutí o příspěvku na péči. Je to pro nás směrodatné vzhledem k tomu, že jeho výše označuje klientův zdravotní stav. Čím vyšší příspěvek, tím větší pomoc potřebuje,“ upřesnil Syblík s tím, že kromě toho má každý domov ještě svá vlastní kritéria. Zde je to ku příkladu přednost obyvatel města Kladna. Podle ředitele se čekací lhůta na umístění v tomto domově pohybuje od půli do roka.


V pořadníku Domova Unhošť, poskytovatele sociálních služeb, je 130 žádostí a klient na umístění čeká zhruba mezi půl a jedním rokem.
„Vzhledem k uvedeným skutečnostem se domnívám, že tato babička je částečně soběstačná, ale je potřeba to posoudit přesně. K tomu nám slouží i zjišťování situace s příspěvkem na péči. Zákon nám sice neukládá, že nesmíme brát klienty, kteří ho nemají přiznaný, ale přihlížíme k tomu. Podle toho jaký stupeň klient má, víme, kam ho můžeme umístit,“ uvedl ředitel unhošťského domova Václav Kohlík.


„Jsme zařízení kraje a naši obyvatelé mohou být i od jinud než z Kladenska. Jsme spádová oblast i pro Prahu,“ dodal Kohlík.