Festival, který má letos volné téma, zahájí v pondělí 18. března v 18 hodin v Ateliéru Hliněnka workshop, při kterém si veřejnost bude moci vyrobit keramické klíčidlo. Podobný workshop návštěvníky čeká ve středu 20. března, taktéž od 18 hodin si budou moci vyrobit keramické pítko pro ptáčky. Od 21. do 23. března bude v rámci festivalu k vidění výstava keramických výrobků, které budou moci zástupci veřejnosti obodovat. Součástí této výstavy, která bude přístupná v době od 8 do 17 hodin, bude ještě výtvarná výstava s názvem Z pohádky do pohádky.

Festival pak vyvrcholí v sobotu 23. března, kdy je na programu dopoledne plné hlíny, keramiky a tvoření pro veřejnost, výtvarné dílničky, prodej keramických i rukodělných výrobků, točení na kruhu a hodnocení soutěžních výrobků. Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže bude v 10.30 hodin, výsledky keramického festivalu se zúčastnění doví o hodinu později. Festival bude zakončen ve 12.30 hodin.

V rámci festivalu se navíc budou po celý týden konat dopolední výtvarné semináře pro školská zařízení.