Za ústředí položili věnec tajemník ČsOL Jiří Filip a Marcela Tolarová. Za kladenské legionáře Dana Draškovičová, Vladislava Ledvinková a Jarmila Barešová. Nechyběla farářka Československé církve husitské Jana Šmardová.

T. G. Masaryk zemřel ve 3:29 ráno 14. září 1937, po nelehkém životě, dlouhém období plném bojů za vznik republiky, za právo a spravedlnost, za svobodu, demokracii a lidskost. Vstoupil v řady geniů národa, jejíchž jména se nesmazatelně vryla do věčných desek historie. Poslední rozloučení se konalo 21. září 1937, 140 praporů se sklonilo před rakví a nepřehlédnutelné řady vojáků, legionářů, sokolů, zástupců různých dalších spolků a občanů vzdalo poslední čest svému milovanému prezidentu.

Rozloučit se přišli také kladenští legionáři, předseda ČsOL Kladno MUDr. Zdeněk Foustka byl osobním přítelem T. G. Masaryka. Čestnou stráž u hrobu stáli četníci, kteří v Kladně v letech 1937–1938 studovali četnickou školu. Ostatky prezidenta Osvoboditele byly uloženy na lánském hřbitově vedle manželky Charlotty.

Tomáš Garrigue Masaryk zůstane navždy nesmrtelným symbolem vojáka, skromného, ale vytrvalého, který byl připraven odhodlaně čelit všem obtížím a nebezpečím tváří v tvář a připraven obětovat své milované vlasti i vlastní život.

Eva Armeanová