Právě z Kladna ale vlastní jen neúplný svitek, jenž je vystaven v jejich synagoze jako vzpomínka na tragédií evropských Židů za druhé světové války. Nejprve zajeli na kladenský židovský hřbitov, poté se zúčastnili bohoslužby v kostele Církve československé husitské (bývalé synagoze). Při společné bohoslužbě rabín Goldstein četl hebrejsky úvodní slova Genesis z kolínské Tóry, kterou s sebou skupina přivezli. Husitský sbor zpíval kromě starých křesťanských písní z doby reformace i písně židovské. (jos)