Filipojakubské ohně vzplanou 30. dubna nejen ve vesnicích, ale i městech. Kořeny lidové zvyklosti slavnostně pálit ohně v předvečer prvního máje sahají až do pradávných dob. V tuto noc mají údajně zlé síly větší sílu než jindy, proto se zapalují ohně na ochranu proti létajícím čarodějnicím, které zlou moc ztělesňují. Jedná se o symbolickou ochranu úrody a celého hospodářství před neúspěchem.

Aby tato tradiční oslava pálení čarodějnic neskončila tragédií, je třeba dodržovat několik pravidel bezpečnosti. Hasiči kvůli jejich podcenění a neopatrnosti musí každoročně vyjíždět k desítkám požárů, ale také zraněním. Základní rady jsou tedy nasnadě.

Podle mluvčího středočeských hasičů Petra Svobody by se při rozdělávání ohně kdekoli v přírodě nebo na volném prostranství v žádném případě neměly používat vysoce hořlavé látky, jako například benzin, nafta či líh. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je použití pevného podpalovače, při jehož použití v okolí nevznikají výbušné páry.

Důležité je také si předem rozmyslet, kde se bude ohniště nacházet. „Místo pro rozdělávání ohně musí být dostatečně vzdálené od lesa a obytných i hospodářských objektů. Zcela zakázáno je například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi, zetlelé vrstvě jehličí a podobně," uvedl mluvčí Petr Svoboda.

Všeobecně platí, že lidé by měli dělat jen tak velký táborák, který dokáží zvládnout. „Oheň je třeba stále hlídat, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Při uhašení ohniště se nezapomeňte přesvědčit, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí," konstatoval mluvčí Petr Svoboda.

Pokud se oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. „V případě vznícení oděvu by člověk rozhodně neměl utíkat. Tím jen podpoří hoření. Nejlepší způsob, jak plameny uhasit, je lehnout si na zem a válet sudy. Případné popáleniny je třeba ihned ponořit do studené, proudící vody a vyhledat odbornou pomoc," radí Svoboda.

V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velmi rychle. Podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Důležitý závazek velkého pálení čarodějnic, které organizuje obec, sbor dobrovolných hasičů či nějaké sdružení, je plánování vatry ohlásit hasičům. „V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout až do výše půl milionu korun," konstatoval mluvčí.

Fyzické osoby mohou pálení větví a jiného suchého nezávadného rostlinného materiálu nahlásit jednoduše prostřednictvím internetu. Na webu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se nachází odkaz rubrika evidence pálení, kde oheň každý občan snadno zaregistruje.

„V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou fyzické osoby počítat s pokutou až do dvaceti tisíc korun a pokud způsobí požár až do výše pětadvaceti tisíc korun," dodal mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Ve čtvrtečním tištěném vydání Kladenského deníku nabízíme tipy, kam můžete v sobotu na pálení čarodějnic vyrazit.