Například Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno Dubská v současné době vzdělává kolem pěti set žáků v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech se zaměřením na elektrotechniku, strojírenství a stavebnictví.

Pro vyučence ve strojních a elektrotechnických oborech nabízí denní a dálkové nástavbové studium. Podle průzkumu odborníků z trhu práce je na Kladensku právě největší poptávka po řemeslných oborech a technických profesích.

„Těm u nás v regionu vyučují celkem na pěti místech, přičemž trvalý nedostatek je klempířů, zámečníků, truhlářů, zedníků. Na druhé straně školy produkují příliš mnoho kosmetiček, kadeřnic, kuchařů a číšníků, o které nouze není,“ uvedl zástupce ředitelky kladenského úřadu práce Jiří David.
Podle jeho slov dokonce do pozadí ustoupil i kdysi tolik žádaný obor automechanik vzhledem k tomu, že nové automobily takzvaně na koleně dnes opravovat nelze zejména kvůli digitalizaci řídicích jednotek. Stejně jako někteří vyučenci nedokáží sehnat po absolutoriu školy odpovídající místo ve svém oboru, i absolventi manažerských středních škol mívají potíže.

„Manažerů a ekonomů je spousta, ale na trhu skutečně chybí obyčejné profese. Přesto, že člověk nestuduje přímo maturitní obor, neznamená to, že by neměl střední školu. Vyvíjíme aktivity směrem k uchazečům a na veletrzích práce potřebné profese náležitě prezentujeme,“ řekl Jiří David a doplnil, že v Kladně dostávají šanci i ti, kteří jsou slabší v teoretických předmětech a v minulosti neměli při dokončení studia štěstí.
„Velkou šanci dává žadatelům o zaměstnání učiliště v Kladně–Vrapicích, kde je možné dokončit započatý nebo jiný učební obor i po opuštění předchozí školy. Takových uchazečů o zaměstnání nám ve Vrapicích nyní studuje dvanáct,“ uzavřel David.

Řemeslníků je málo, často nedělají v oboru

Učňovské školství se dlouhodobě potýká s problémy. Jednak chybí zájemci o některé obory a ne všichni, kteří studium dokončí, se pak své profesi věnují. Stanislava Černá z Kačice je jednou z mnoha studentek a studentů, kteří absolvovali střední odborné učiliště určitého vybraného oboru, posléze od něj odešli a již se k povolání nikdy nevrátili.

Jakému oboru jste se vyučila?
Absolvovala jsem tříleté Střední odborné učiliště na Stochově, studovala jsem obor kadeřnice.

Kde jste pracovala po ukončení studia?
Našla jsem práci v malém kadeřnictví na náměstí Starosty Pavla v Kladně. Zde jsem byla rok zaměstnána.

Proč jste odešla?
Moje čistá mzda činila necelých devět tisíc. Nemohla bych sama podnikat a založit si své kadeřnictví, nemám dostatečnou praxi ani finanční prostředky. Pro mě by to byl velký risk, který jsem nechtěla podstoupit.

Vykonáváte profesi ve volném čase, nebo uvažujete o návratu?
Stříhám pouze známé. Nechci už dělat kadeřnici, z takového platu se nedá žít.

Nedostatek odborníků v technických profesích potvrdila i tisková mluvčí firmy ECKG Generating v Kladně Markéta Čapková.

Pociťujete úbytek či nedostatek vyučených zaměstnanců?
V převážné většině profesí požadujeme spíše středoškolské vzdělání. Nedostatek pociťujeme hlavně v oboru elektrikářů.

Proč se domníváte, že právě tento obor je nedostatkový?
Jedná se o vysoce rizikové zaměstnání, kde je nutné absolvovat stále se opakující obnovovací zkoušky, které předepisuje zákon. Člověk, který pracuje jako elektrikář, se musí této problematice intenzivně věnovat. Nejspíše požadovaná náročnost je důvodem, proč lidé z této profese odcházejí.

Domníváte se, že důvodem je i finanční ohodnocení?
To nejspíše ne. Jak jsem již dříve zmínila, za hlavní důvod považuji, že tento obor musí být pro samotného pracovníka zároveň koníčkem.

Spolupracujete v náboru nových zaměstnanců i s místními školami?
Ano. Momentálně poskytujeme pracovní místa pro vykonávání praxe žáků ze Středního odborného učiliště v Kladně–Dubí.

Je možné, že by posléze učeň nalezl ve vaší firmě uplatnění?
Ano. Byli bychom dokonce velmi rádi. Problém je bohužel v tom, že mnoho studentů odchází ze školy již v průběhu studia. Pokud bychom byli některým z žáků vykonávajících praxi u nás osloveni, v případě jeho zájmu bychom mu jistě vyšli vstříc.

Kateřina Husárová, Jana Nováková