„Zaznamenali jsme zejména velké ztráty v úrodě řepky,“ uvedl agronom Petr Pokorný z Agrodružstva Kačice. „Skoro třicet procent řepky přišlo vniveč,“ pokračoval. Agronom tyto ztráty přikládá zejména prudkým dešťům a špatnému počasí, které nedovolí už zralou řepku sklízet.

„Již v současnosti počítáme se ztrátami. Vyjedeme se stroji na sklízení úrody, začne pršet a musíme se vrátit. Při dnešních cenách nafty budou ztráty dosti velké,“ řekl. Dle agronoma dvě stě až tři sta hektarů řepky je znehodnoceno. „Zrno je menší a ne tak kvalitní,“ dodal.

Pracovnice obvodního oddělení Státní rostlino–lékařské správy Kladno jeho tvrzení potvrdila. „Sklizeň řepky se určitě zpozdí,“ uvedla. Dále upozornila, že již zralou úrodu v současnosti napadají druhotné houbové choroby. „U vyzrálé řepky vypadávají semínka. Snižuje se tím kvalita i výnosnost úrody,“ upřesnila.

„Polehlou pšenici napadá čerň, což je choroba postihující nejprve povrch klasů a v další pokročilé fázi i samotné zrno,“ upozornila. Čerň se vyskytuje i na zralých rostlinách řepky olejky. Plody s touto nemocí se mohou použít už pouze ke krmným účelům. Nejsou již vhodné pro výrobu potravin ani jako osivo.

Jednatel společnosti Agra Řisuty hospodařící na Slánsku informoval také o velkých ztrátách. „Kroupy poškodily od šesti do šedesáti procent z celkově pěstovaných rostlin. Ztráty jsme zaznamenali hlavně u pšenice a ječmene. Ačkoliv máme obilí ošetřeno, začíná černat,“ uvedl. „Doposud jsme sklidili pouze třetinu řepky a při další sklizni doufáme v lepší počasí,“ dodal.