Ještě nedávno bylo třídění odpadů lukrativním byznysem. V současné době ceny druhotných surovin, například starého papíru, železa nebo plastů klesly tak nízko, že se je firmám už často nevyplácí zpracovat. Důvod? Ekonomická krize zasáhla i do systému třídění odpadů.

MPS Kladno
S určitými problémy se potýká i Městský podnik služeb Kladno (MPS), který zajišťuje svoz s nádobami na separovaný odpad z přibližně dvou set stanovišť v regionu. Tříděné suroviny následně putují do střediska, kde se dotřiďují a potom distribuují ke konečným zpracovatelům.

,,Co se týče separovaných surovin, tak jejich cena skutečně dramaticky klesla. Například u skla se ceny dříve pohybovaly kolem tří set korun za tunu, dnes je to kolem sto padesáti korun,“ uvedl technický ředitel MPS Petr Schönfeld.

Kvůli krizi, která nastala, musejí v současné době jednat například s papírenskou společností. Se zástupci města o problémech diskutují pravidelně a dlouhodobě. ,,Systém dnes drží pohromadě především města a obce, protože kdyby tak nečinily, musel by se zřejmě zrušit. A to nám podmínky podle zákona o odpadech předepisuje stát. Města a obce bohužel přebírají to, že musejí uhradit velkou část nákladů,“ vysvětlil Schönfeld.

Obyvatelé měst přitom mohou za svoz odpadu zaplatit maximálně 500 korun. Například papírny jsou většinou majetkem německých a nizozemských společností, které si raději přivezou suroviny z ciziny a podle toho se odvíjí podmínky pro české firmy.

Jak lze celý problém řešit? ,,Myslím si, že je potřeba, aby se víc angažoval stát a ne obce. Potřebná by byla výrazná změna, úprava a vylepšení zákona. Bylo by dobré výrazným způsobem posílit státní garanci a dohled. Není to otázkou odpadových firem, ale celého systému, který se nějakým způsobem musí změnit,“ míní ředitel MPS Kladno, podle kterého by bylo vhodné, aby odpadové firmy platily za všechny služby devět a nikoliv patnáct procent DPH, stejně jako například vodárenské společnosti.

Školy
Většina školních zařízení se na Kladensku pravidelně věnuje sběru starého papíru, aby vylepšila školní rozpočet. Mezi ty úspěšné patří například 11. základní škola z Vašatovy ulice v Kladně, jejíž žáci zvítězili již ve třech olympiádách ve sběru papíru. Podle zdejší ředitelky Hany Volfové s touto činností v žádném případě nepřestanou.

,,Máme uzavřenu smlouvu se soukromou společností, která od nás papír pravidelně jednou za měsíc odebírá. Cena za kilogram se sice snížila o sedmdesát procent, ale i tak se nám sběr papíru vyplatí,“ vysvětlila ředitelka, která dodala, že podobné smlouvy mají uzavřeny i další školní zařízení ve městě. Peníze, jež zde za sběr vyberou, investují zpět dětem například za školní návštěvu kina nebo divadla.

Sběrné suroviny
Na celou situaci jsme se byli zeptat i ve výkupně surovin, jež se nachází hned pod kladenskou radnicí. ,,Noviny a časopisy vykupujeme za padesát haléřů za kilogram. Ostatní papír tu lidé mohou nechat zadarmo,“ informovala pracovnice. Poznamenala také, že zde výrazně ubylo těch, kteří sem papír pravidelně dováželi.