Slavnostní průvod s koňmi kočárem a družinou vedený ředitelkou charity Ninou Kubištovou, za účasti generálního vikáře Arcibiskupství pražského P. Jana Balíka a ředitele Arcidiecézní charity Praha Jaroslava Němce, starosty města Martina Hrabánka prošel městem na Nový rok. Skauti se do Tříkrálové sbírky zapojí v centru města ještě i v sobotu 7. ledna od 9 do 12 hodin.

Novoroční ohňostroj nad Slaným.
Obrazem: Novoroční ohňostroj nad Slaným. Příští rok ho asi vystřídá videomapping

"Do průvodu, kde zazněl i tříkrálový hymnus, se zapojila zejména Základní škola Klobuky, dobrovolníci ušili kostýmy, které jsou ozdobeny písmeny CMB. Nejsou to, jak si mnozí myslí, Kašpar, Melichar a Baltazar, čili jména Tří králů, ale znamená to Christus mansionem benedicat v překladu Kristus, požehnej tomuto domu, což jsou symboly, které koledníci píší 6. ledna s křížky a daným letopočtem na dveře. Kromě klobucké školy, se zapojily i slánské a pětadvacet mateřských škol z města a okolí," popsala ředitelka Farní charity Slaný Nina Kubištová.

V sobotu skauti a za týden koncert

Mimo pokladniček, se kterými koledníci v těchto dnech obcházejí dárce, mohou lidé přispívat i do kasiček, které jsou umístěny v obchodech a na dalších místech ve městě, případně prostřednictvím QR kódu, který je na FB Farní charity Slaný. Do sobotní aktivity se zapojí i slánští skauti ze střediska Modrý kruh a ve městě je budete moci potkávat v čase od 9 do 11 hodin. Koledníci budou k vidění na Masarykově náměstí, pěší zóně Londě i dalších místech. O týden později ve čtvrtek 12. ledna se uskuteční od 17 hodin Tříkrálový koncert ve slánském klášteře bosých karmelitánů, na němž vystoupí děti ze Základní umělecké školy Slaný.

Výtěžek ze slánské sbírky je z 65 % určen pro potřeby místní charity, projekty pořádané charitou a na podporu veřejného charitního šatníků Knoflík, Zbytek putuje na konto Charity České republiky.