Peněžní dar mohou rovněž poukázat na bankovní účet č. 66008822/0800 s variabilním symbolem 777911934, nově prostřednictvím uvedeného QR kódu, nebo do zapečetěných pokladniček koledníků.

Šedesát pět procent výtěžku bude určeno na provoz charitního šatníku ve Slaném.

Z Tříkrálového zpívání u betléma v Lánech.
PODÍVEJTE SE: Tříkrálové zpívání uspořádali Lánští u betléma

„Ráda bych poděkovala všem koledníkům, a především vám dárcům, kteří tříkrálovým koledníkům otevřete nejen dveře, ale i srdce a dokážete tak svoji solidárnost s potřebnými,“ uvedla Nina Kubištová, ředitelka Farní charity Slaný.

Koledníčky s korunkami na hlavách bylo možné potkat v ulicích města již v uplynulých dnech, jak na svátek Tří králů, kdy navštívili například i slánské hasiče, tak na Nový rok na Masarykově náměstí a přilehlých ulicích, kde je do kasiček obdarovala řada lidí při návštěvě ohňostroje. Novodobou slánskou tradici a cesty koledníků městem si nenechal ujít ani štáb České televize.