Všichni, kdo se chtějí do Tříkrálové sbírky zapojit, mohou věnovat finanční příspěvek se zprávou pro příjemce "3K" na transparentní účet Farní charity Kladno číslo: 2001263573/2010.

"Jsem velmi rád, že výtěžek z Tříkrálové sbírky poputuje na konkrétní účely, kdy Farní charita Kladno vychází z doporučení sociální a zdravotní komise rady města," říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: "Vybrané peníze tak půjdou na pomoc žákům ze sociálně slabších rodin ZŠ Maltézských rytířů v Kladně, osmiletému Ládíkovi Jermanovi, který je po dětské mozkové obrně nepohyblivý a potřebuje léčebný pobyt a na vybudování denního centra a výdejního místa materiální pomoci, které v Kladně zcela chybí. Všem, kteří se zapojí a pomohou tam, kde je to skutečně potřeba, moc děkuji."

K poděkování primátora Dana Jiránka, který v průvodu vytvořil postavu jednoho ze Tří králů, se připojil i ředitel Farní charity Kladno Josef F. S. Král. "Tříkrálová sbírka má velký celospolečenský význam a děkuji všem, kteří se jí zúčastní. Ať již formou účasti v průvodu Tří králů, příspěvkem do kasičky koledníkům nebo finančním darem na účet Farní charity Kladno," říká Josef F. S. Král a dodává: "Naše pomoc jde napříč spektrem všech sociálních fenoménů od prevence kriminality po různé typy sociální intervence jednorázového i dlouhodobého charakteru. Z našich dlouhodobých záměrů letos podpoříme už zmiňované zřízení denního centra a výdejního místa materiální pomoci. Charita ČR je totiž správcem potravinové banky, všem potřebným tak nabízíme například potraviny zdarma."

Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s městy, farnostmi, školami a dalšími organizacemi. V celé České republice se koná už od roku 2000 vždy v lednu. Připomíná biblickou tématiku, podle níž se Tři králové (mudrcové) z dalekého východu - Kašpar, Melichar a Baltazar, přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Tříkrálový průvod se váže k 6. lednu, kdy koledníci mimo jiné píší na dveře iniciály K + M + B + a zpívají: "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám."