Nejen Židé, ale i představitelé dalších národností, dále političtí vězni z řad umělců, lékařů, spisovatelů, právníků, i středoškolští studenti a všichni další, kteří kdy prošli branami Terezína, patřili k těm, již měli být především zbaveni lidské důstojnosti. Přestože terezínské vězení sloužilo více než ostatní koncentrační tábory spíše jako mezistanice před dalším trasportem a likvidací, i zde museli lidé přežívat v nesnesitelných podmínkách, dřít za minimum nekvalitní stravy, na kost vyhublí a na smrt nemocní čekat na svobodu, která byla v nedohlednu.

Tragédie při konečném řešení židovské otázky se dotkly mnoha rodin a následně i těch kteří mohli mít, třeba jen zdánlivě, cokoli společného s atentátem na zastupujícícho řísského protektora Reinharda Heydricha. Takovým příkladem je i příběh Evy Armeanové z Kladna, jejíž teta Sylva Rajtrová coby studentka roudnického gymnázia prošla Terezínem a umučena byla v nedožitých devatenácti letech, přestože se ničím neprovinila.

„Německé četnictvo obsadilo za dva týdny po atentátu 20. června 1942 budovu gymnázia v Roudnici nad Labem a zatklo studenty sexty a septimy. Sylva byla společně s ostatními žáky převezena do Malé pevnosti v Terezíně a podrobena výslechům. Před propuštěním poslala moták židovské dívce, kde bylo uvedeno, že i pro ni bude brzy svítit sluníčko.

Moták byl zachycen a ona opět zatčena. Před transportem do Osvětimi byla vězněna i v Kladně. Její nejstarší sestra Danka byla v té době provdána za četníka Václava Koukala a žila v Kralupech nad Vltavou. Statečností dalšího českého četníka (v případě prozrazení mu hrozila smrt) bylo sestrám umožněno krátké osobní setkání těsně před odjezdem do Osvětimi.

Dne 28. ledna 1943 byla Sylva převezena do koncentračního tábora Osvětim – Birkenau. Byla označena jako politický vězeň s číslem 32 695. Umučena byla 1. března 1943. Nedožila se ani devatenácti let. Po skončení války byla vyznamenána Válečným křížem in memoriam,“ vylíčila krutý osud sestry svojí matky místopředsedkyně Československé obce legionářské Kladno Eva Armeanová.

Ta se kromě dalších příbuzných obětí, vysokých státních představitelů a stovek návštěvníků z celého světa zúčastnila nedělní Terezínské tryzny. Společně přijeli i členové Československé obce legionářské (ČsOL) Kladno, tří základních organizací Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a v neposlední řadě i členové ze 17. župy Fr. Holého Slaný aBaráčnické obce Komenský, Kvíc.