Konal se zde totiž projektový Den středověku.

„Ten pořádá naše škola už podruhé. Poprvé to bylo před pěti lety. Všichni žáci tehdy strávili celý den ve středověkých dílnách, kde si vyráběli štíty, brnění, škapulíře, zkoušeli si psát středověkým písmem a mnoho dalšího. Akce měla obrovský ohlas a úspěch. Měli jsme půjčené od přátel, kteří se středověkem zabývají, dobové kostýmy, a to jak ženské, tak mužské," řekl ředitel tuchlovické základní školy Jan Bejček.

Jelikož na letošní rok připadlo sedmisté výročí od narození panovníka Karla IV., spojila škola tento projektový den právě s tímto významným výročím.

„Nejen naši žáci, ale i ostatní příchozí, si mohli prohlédnout výstavu o Karlu IV. Žáci s obdrženými pracovními listy na ní zjišťovali zajímavosti o jeho osobnosti," uvedl Jan Bejček.

Celkem bylo v areálu připraveno sedmnáct stanovišť, kde si děti mohly samy vyzkoušet různé středověké dovednosti.

„Patřilo mezi ně například psaní brkem, praní na valše, pečení chlebových placek i středověkých cukrovinek, souboj na kládě, deskové hry, rytířská klání, výroba svíček či škapulíře, ale nechyběly ani středověké tance, hudba, poznávání léčivých bylin, platnéřská dílna a přítomna byla dokonce i vědma věštící budoucnost," dodal Jan Bejček.

Akce vyvrcholila středověkou bitvou, kdy děti zúročily vlastnoručně vyrobené štíty a papírové koule, kterými dobývali hrad na školním hřišti.