Jen několik měsíců poté, co se na Kladensku po několika letech potvrdil první případ tularémie, byl koncem května nalezen další uhynulý nemocný zajíc. Krajská veterinární správa v souvislosti s tím vydala nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení uvedené nákazy

„Tularémie byla potvrzena laboratorním vyšetřením u uhynulého zajíce, který byl nalezen v lesoparku Bažantnice. A to jen jeden a půl kilometru jižně od místa posledního pozitivního nálezu z loňského října,“ uvedl ředitel středočeské krajské veterinární správy Zdeněk Císař.

Tularémie je nebezpečná nákaza s přírodní ohniskovostí a vyskytuje se zejména u drobných hlodavců, tedy myší, hrabošů, potkanů a dále také u zajíců a králíků. Nakazit se však mohou také domácí zvířata i člověk. Zajíci ztrácejí plachost, jsou malátní a dají se snadno chytit. Zvěř hyne v dobrém výživném stavu, protože při akutní nákaze dochází k úhynu již sedmý až desátý den po nakažení. U lidí se nákaza projevuje vysokou teplotou, malátností, zduřením a později zhnisáním mízních uzlin. V některých případech se mohou vyskytnout až atypické záněty plic.

„Pokud někdo najde uhynulého zajíce, je velmi důležité, aby na něj nesahal, a když už, tak jen v rukavicích. Nález musí dotyčný oznámit magistrátu, příslušnému obecnímu úřadu nebo na Veterinární inspektorát v Kladně. Přesto, že nebyl prokázaný žádný případ, kdy by se například tularémií nakazil pes, bude určitě lepší, když majitelé budou mít svá zvířata pod kontrolou. Obzvláště v ohniskové zóně,“ řekl Císař.

„Jestliže ale přece jen člověk nevědomě nemocného zajíce získá, při tepelné úpravě nad 70 stupňů Celsia po dobu 10 minut se choroboplodné zárodky ničí,“ uvedl předseda okresního mysliveckého spolku Vladimír Moravec.

„Kromě nakažené ženy z Uhů před dvěma lety a dítěte, které se infikovalo při rekreaci na Vysočině, nám žádný další případ nákazy u člověka nahlášen nebyl,“ sdělila vedoucí územního pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Kladně Miroslava Halwigerová.