A právě dramatizaci této pověsti mohli v sobotu u studánky vidět návštěvníci slavnostního odhalení opravené kapličky nad studánkou. Jak řekl Kladenskému deníku starosta Líského Štěpán Hon, práce stály 20 tisíc korun. „Nechali jsme opravit fasádu, jelikož byla ve spodních místech už opadaná. Dále byla zrenovovaná mříž a ošetřena klenba," uvedl starosta obce.
Na kapličce je vyobrazena královna Eliška Přemyslovna házející do studánky sedm klíčů od korunovačních klenotů. Nad ní se vznáší dobrý duch, který patří mezi ochránce České země.

Přestavení této pověsti nacvičili žáci Základní školy v Kvílicích. Dobrého ducha a strážce studánky si zahrál starosta Štěpán Hon. Hru si nenechalo ujít přes dvě stě lidí z Líského a okolí. „Byl jsem návštěvností příjemně překvapen," dodal starosta.

Nebylo to poprvé, co se u Královky hrálo divadlo. Zdramatizovanou pověst zde lidé mohli vidět v roce 1959. Po představení následovalo pásmo písní pod taktovkou Jaroslava Ulricha. Poté se zájemci přesunuli do sálu obecního úřadu, kde byly promítány staré fotografie.

Pověst o studánce Královce:

Podle pověsti ujížděla královna Eliška Přemyslova s klíči od korunovačních klenot do Bavor, kde se chtěla schovat před manželem Janem Lucemburským. Ten chtěl klenoty prodat a získat peníze na další boje. Královna a její družina zajely do lesů mezi Líským a Bílichovem. Když už to vypadalo, že je sluhové Jana Lucemburského dohoní, zjevil se ze studánky stařeček s dlouhým vousem. U něj královna klíče schovala. Po třech a půl letech se vrátila do české země a klíče od koruny nalezla u poustevníka v Třebízi. Později nechala nad studánkou vystavět bílou kapličku, aby pramen ochraňovala. Na kapličce je také obrázek královny Elišky Přemyslovny házející všech sedm klíčů do vody. Literárně tuto pověst zpracoval Václav Beneš Třebízský ve své povídce s názvem Královka.