„Stezka sice měří jen 1200 metrů, ale má veliký regionální význam,“ předeslala manažerka rozvoje města Slaného Martina Prokešová.

Na začátku všeho byl dopis z městského úřadu v Lounech s žádostí o pomoc při napojení cyklotrasy CT 202, která již byla vybudována v úseku Louny-Zichovec, směrem do Slaného. Posléze začala příprava pokračování cyklotrasy ze Zichovce do Slaného a dále do Kralup nad Vltavou. „Ve stejném období vznikala Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023, podařilo se tak zařadit trasu mezi důležité regionální páteřní trasy,“ připomněla.

Cyklotrasa CT 202 vytváří celistvou páteřní trasu vedoucí od Ohře až k Vltavě. Jejím účelem je propojení regionů měst Louny, Slaný a Kralupy nad Vltavou. „Navazujícím projektem bylo vybudování cyklostezky mezi Slaným a obcí Vítov. Hlavním cílem vytvoření cyklostezky bylo bezpečné propojení těchto dvou spřátelených obcí pro pěší a cyklisty,“ dodala Martina Prokešová.

Cyklostezka je vybudována v úseku trasy CT 202, jenž byl dosud nesjízdný. Trasa se napojuje na úvozovou cestu z ulice Na Vinici a pokračuje směrem k obci Blahotice a Dolín. Úsek měří 1200 metrů a je 2,5 metru široký. Povrch je tvořen porézním makadamem. Stezka se brzy dočká i prodloužení v délce asi 450 metrů za 700 tisíc korun.