Se stavbou je spojená i uzavírka komunikace, které se nelze vyhnout. Předmětem stavby je vybudování osvětleného komunikačního propojení pro pěší z Alešovy ulice do ulice O. Scheinpflugové přes silnici III. třídy (III/23916) v ulici Dukelských hrdinů, kde bude vybudován přechod pro chodce.

"S ohledem na nový výjezd z města na dokončený obchvat, kterým došlo ke zvýšení frekventovanosti průjezdu vozidel, bylo z bezpečnostních důvodů přistoupeno i k návrhu nových chodníků od mostu k přechodu, v Alešově ulici a k nové zastávce na autobus. Součástí je i pořízení dvou protilehlých zálivů pro autobus, kde přibydou také přístřešky pro cestující, doplnění veřejného osvětlení včetně nasvíceného přechodu pro chodce," popsala mluvčí slánského úřadu Markéta Růtová.

Investorem je město Slaný. Zhotovitelem stavby je stavební společnost Tos z Ledče nad Sázavou.