„Stará počítačová učebna byla z roku 2000 a tak už byla značně zastaralá. Novou jsme mohli pořídit díky stotisícovému sponzorskému daru. Naši studenti v ní budou pracovat jak v rámci výpočetní techniky, tak i jiných předmětů jako je český nebo jiné jazyky, jež se prolínají všemi obory,“ uvedla ředitelka školy Ivana Sedláková.

„Moc se na nové počítače těšili, a to i z důvodu, že u nás studuje hodně dětí ze sociálně slabších rodin, které doma počítač vůbec nemají. Zároveň je to ale skvělé v tom, že si věcí víc váží. Ve třídách se snažíme zachovat nižší počet žáků, což nám umožňuje vytvořit i rodinnou atmosféru a tím posilujeme vzájemnou důvěru. Zároveň ale musím říct, že oproti současnému trendu poklesu zájmu dětí o studium na učilišti naše zařízení letos přijalo více studentů než vloni,“ doplnila ředitelka.