„Ačkoliv vrapická škola funguje na velmi dobré úrovni, současné prostory jsou zastaralé a vzhledem k velkému počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nevyhovují ani velikostí. Škola proto přichází s projektem na vybudování nových tréninkových pracovišť se zázemím pro žáky a se záměrem vybudovat tréninkový byt," uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Podle jeho slov změny přispějí k tomu, že se zvýší kvalita odborného vzdělávání. "Zvýší se takké šance na vyšší uplatnění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na trhu práce. Zatraktivněním odborného vzdělávání se sníží i předčasné odchody žáků ze vzdělávání,“ dodal radní.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, obory E a praktická škola dvouletá, získají kompetence, díky kterým budou lépe připraveni na samostatný život a vstup na trh práce.

"Vybudovaná tréninková pracoviště budou simulovat běžné pracovní prostředí - pro každý z osmi oborů E, například pečovatel, prodavač, cukrář, zahradník, zedník, truhlář, a pro praktickou školu bude v areálu školy vytvořeno jedno odborné pracoviště, které bude vybaveno tak, aby simulovalo skutečné pracovní prostředí ve firmách," vysvětlil Josef Holek z týmu Oddělení PR a komunikace Středočeského kraje.

Žáci budou na těchto pracovištích vykonávat individuální praxe a během tří ročníků studia budou postupně vedeni ke stále větší samostatnosti při plnění pracovních úkolů, včetně zadávání samostatných úkolů, jejich kontroly, hodnocení apod.

"Pro žáky Praktické školy dvouleté bude v areálu školy vytvořen a vybaven tréninkový byt, v němž budou žáci v rámci výuky postupně vedeni k nácviku soběstačnosti v běžných denních činnostech spojených se samostatným bydlením," doplnil Josef Holek.

Celkové náklady na modernizaci a rozšíření jsou zhruba 35 milionů korun. Většinu prostředků zaplatí škola z projektu IROP. Středočeský kraj počítá s poskytnutím částky 10,2 milionu korun na spolufinancování a předfinancování ve výši téměř 24 milionů korun v případě realizace.