Prezentace tvorby je určena především pro žáky, kteří se rozhodují, jakou školu chtějí dále studovat, ale i veřejnosti. Vedle výrobků švadlenek, jež byly k vidění i na výstavě v kladenském zámku, zde jsou zde ukázky nábytku a drobných dřevěných výrobků.

„Touto cestou chceme lidem ukázat, že naši studenti nejsou jen parta povalečů, jak si mnozí myslí, ale že je to jen nepatrné procento, které pak vrhá špatné světlo na školu. Většina z nich je přitom velmi šikovných,“ uvedla ředitelka školy Marta Malcová.

„Protože jsme zařízení, které má každoročně problémy se zajištěním dostatku dětí, již několik let děláme evropské projekty a s třetím v pořadí jsme začali nedávno,“ řekla Malcová.

První v pořadí bylo navázání spolupráce s francouzskými truhláři a výměnné pobyty studentů. „Od té doby jsme všem našim učňům, kromě krejčových, začali vydávat i Europas což je obdoba výučního listu, který ovšem platí v celé Evropské unii,“ řekla ředitelka.

V roce 2006 na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropské unie byla škole schválena MŠMT podpora na grantový projekt Centrum pro celoživotní vzdělávání.

„Teď jsme začali s dalším z OPKV, který se nazývá Tvoříme hvězdy v oboru. Cílem je vytvořit učební dokumenty na matematiku a jazyky pro distanční formu vzdělávání. Do budoucna by to mohla být i čeština,“ popsala Marta Malcová.

Vize je tedy podle jejích slov taková, že studenti při tomto programu budou do školy chodit asi jednou měsíčně na konzultační dny a podklady jim budou poskytovány přes webové stránky školy. Ta tak studium zaštítí a umožní jim vykonávat zkoušky.