V navrhovaném rozpočtu, který bude v prosinci schvalovat zastupitelstvo, je na projekt do příštího roku vymezen milion korun, z kterého by se měly financovat vegetační úpravy a projektové práce pro cesty, vodní prvky atd.

Cennou inspiraci a příklady hotových revitalizací v úvodní části setkání v duchu Kladenského odpichu uvedl Ing. Dan Frantík, vedoucí oddělení péče o zeleň pražského magistrátu. Z množství revitalizací se kladenským podmínkám blížil například lesopark Letňany, nebo park Vinice, případně park u Čeňku. Množství revitalizovaných vodních toků ilustroval na příkladu Rokytky nebo Šáreckého potoka. Přítomní mohli také zhlédnout řadu nových pražských rybníků.

Studie celé oblasti Bukovky počítá se znovuvybudováním ovocného sadu, novým uspořádání zeleně, úpravou parkových ploch, výsadbou a kácením stromů. V návrhu je i zpevnění cest pro pěší, které přispěje k lepšímu propojení s centrem města z jedné strany i se sídlištěm Jagrstadt a s parkem Lesík ze strany druhé. V údolí vznikne také alej. Mezi aktivitami, které se budou finálně plánovat až po pročištění vegetace, je i sáňkařská dráha nebo malý tréninkový okruh pro cyklisty.
 
„Dnes jsou v Bukovce části, které jsou již revitalizované, ale bohužel je to jen kus. Ve zbytku je například zanedbaná retenční nádrž, zarostlý sad nebo soukromé pozemky. My bychom rádi kultivovali celé území tak, aby bylo prostupné a rekreačně zajímavé,“ říká zastupitelka pro oblast rozvoje a územního plánování Anna Gamanová a dodává: „Cílem revitalizace Bukovky je propojit park Lesík, Ostrovec a Podprůhon, ale také umožnit průchod z Jagrstadtu do centra přes parkové údolí. „Počítáme i s napojením na Štechovu ulici, jejíž okolí se bude revitalizovat v příštím roce,“ dodala Gamanová.
 
Cílem studie  je vytvořit krajinářský park. „Chceme, aby údolí plnilo ekologické a termoregulační funkce, a to s co nejnižšími náklady na realizaci i provoz,“ uvedl na setkání vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna Radovan Víta.