Ve Wilsonově ulici ve Slaném žije Jaroslava Chodorová. Na věžový dům v sousední Žižkově ulici s číslem popisným 1533 byl instalován radiofrekvenční vysílač pro telefonní a internetové vysílání U:fon, který v širokém okolí narušil příjem televizního signálu. Po obrazovce na frekvencích všech čtyř českých programů jsou vidět pouze černé čáry.

„Nejprve jsem tyto obtíže přisuzovala pondělní bouřce,“ uvedla Chodorová. „Když se signál nezlepšil ani v úterý, začala jsem jednat na vlastní pěst,“ pokračovala.
„Jedná se o vysílač, který zajistí pokrytí signálem U:fon Slaný a okolí. K rušení televizního signálu vysílačem dochází vlivem interference dvou zařízení umístěných blízko sebe, týká se tedy televizorů, antén v blízkosti nového vysílače. Jedná se o fyzikální jev, kterému nelze zabránit předem,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Penta Investments Jana Studničková. „U lidí, o nichž nás informoval Český telekomunikační úřad, zajistíme odrušení signálu, buď instalací rušičky nebo jen přenastavením jejich antény do správného pásma,“ dodala.

Ačkoliv již od 11. června na veřejné desce Městského úřadu ve Slaném bylo umístěno upozornění na instalaci vysílače, místostarosta tvrdí, že se o jeho existenci dozvěděli zprostředkovaně. „Český telekomunikační úřad vydal v této záležitosti prohlášení. Vyzývá zasažené občany, aby se na úřad obrátili s žádostí o přeměření signálu,“ uvedl Jaroslav Hložek. „Jako město s tím nemáme nic společného. Věžový dům, kde je vysílač umístěn, je majetkem soukromých vlastníků, proto nemáme velkou šanci nějak zasáhnout,“ dodal.

Český telekomunikační úřad v těchto dnech vyzývá všechny obyvatele Slaného, kteří mají problémy s televizním signálem, aby se se stížností obrátili přímo na tuto instituci či městský úřad.
„V poslední době roste počet stížností občanů na rušení televizního příjmu v okolí základnových stanic přístupových sítí budovaných společností MobilKom. K rušení dochází v lokalitách, kde jsou k individuálnímu příjmu televize používány aktivní širokopásmové televizní antény nebo pasivní antény ve spojení s přídavným zesilovačem,“ uvedla mluvčí ČTU Dana Makrlíková.

Následovat bude přezkoumání rušení signálu techniky telekomunikačního úřadu. V případě, že se podezření rušení televizního signálu vysílačem U:fon potvrdí, mohou se majitelé televizních přijímačů těšit na rušičky signálu, které jim zdarma instaluje společnost Penta Investments. Kdy se tak stane, není však jisté. Obyvatelé souhlasně tvrdí: „Nezbývá nám nic jiného, než čekat. Na televizi se asi ještě dlouho nepodíváme.“