Na základě stížností podaných Českému telekomunikačnímu úřadu se záležitost pohnula k lepšímu. „K dnešnímu dni evidujeme padesát dva stížností,“ uvedla tisková mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Dana Makrlíková.

Dle dostupných informací při instalaci U:fona přišla o televizní signál bezmála třetina místních. Telekomunikační úřad vyzývá tímto další zasažené občany, aby se se stížností obrátili buď písemnou formou na adresu Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 225 02 Praha 9, nebo je též možné zaslat stížnost elektronickou poštou, a to na adresu podatelna@ctu.cz.

Pokud takto podáte stížnost, můžete do dvou až tří pracovních dní počítat s návštěvou pracovníků telekomunikačního úřadu, kteří vaši žádost prověří změřením nedostatečného televizního signálu. Dle zjištěných informací je posléze instalace rušičky společností U:fon provedena do sedmi pracovních dní.

Obyvatelé Slaného mohou především poděkovat odvážné Jaroslavě Chodorové, která se o celý případ začala zajímat sama a řešit ho na vlastní pěst. „Kdybychom se o to sami nezajímali, nikdo by nám nepomohl,“ uvedla Chodorová. „Jen mě dost zarazilo, že na městském úřadě se o tom vědělo již v prvopočátku a nic neudělali,“ konstatovala. „Sousedka už rušičku má také. U:foni k ní dorazili za týden po návštěvě techniků ČTU,“ dodala spokojeně.