„Důvodem úhynu je s největší pravděpodobností značný pokles kyslíku. Ten souvisí kromě jiného s tlakem a teplotou. V pátek ráno dosahovala teplota rybniční vody 26 stupňů Celsia. Což je opravdu vysoká hodnota. Zároveň procházíme obdobím hrozících bouřek doprovázeným nenadálými změnami tlaku. Právě kombinace těchto faktorů vede k vymizení rozpuštěného kyslíku. Fyzika zkrátka nehraje ve prospěch rybářů a především samotných ryb. Minimum kyslíku je i v přítoku do rybníka. Nicméně čekáme ještě na závěry šetření jednotlivých úřadů,“ vysvětluje možnou příčinu úhynu ryb místostarosta Slaného Pavel Rubík.

Situaci v Novasu řeší vodoprávní úřad, Státní veterinární správa i Česká inspekce životního prostředí. Zároveň své šetření vede i policie. Město i rybáři proto čekají na závěry šetření jednotlivých úřadů.

Aby se zabránilo větším škodám, rybářská stráž provzdušňovala rybník celou noc ze čtvrtka na pátek. „Město zajistilo od hasičů čerpadlo, které bylo za pomoci technických služeb dopraveno k rybníku. Další čerpadlo je naše a třetí zapůjčili rybáři z Kladna. Vodu jsme okysličovali celkem na třech místech,“ potvrdil Jiří Hanč st., člen rybářské stráže z Českého rybářského svazu MO Slaný.

Kromě toho, že hasiči zachraňovali co se dá, museli od rybníka odhánět i nezvané návštěvníky, kteří se vydali pro snadný úlovek. „Lidé se dozvěděli, že ryby umírají a i štiky jsou krotké a stahují se ke břehu, tak si je přišli nalovit s podběráky. Nezbylo nám, než je vyhánět, a dokonce jsem za jedním musel vyrazit i na loďce,“ popsal Jiří Hanč ml.

Porybný Jiří Hanč o situaci na Novasu | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Mimo to museli rybáři vysvětlovat obyvatelům z okolních domů, proč je i v noci slyšet od rybníka hluk čerpadel. „Pár lidí bylo rozmrzelých, ale zdá se, že situaci nakonec pochopili. Vše si přijeli k rybníku ještě i ve tři hodiny ráno zkontrolovat strážníci,“ doplnil Jiří Hanč st a dodal: „Díky nočnímu zásahu se situace v rybníce velmi zlepšila a vypadá to, že už by další ryby hynout neměly." Padlé kusy chlapi vytahali do kádí na břehu ještě i v pátek a kadávery budou zlikvidovány v kafilérii.

Lidé už na situaci reagují na sociálních sítí. Komentáře jsou různé. Vedení města proto zdůrazňuje, že příčin, které vedly ke zhoršení stavu vody, může být několik.

„Odmítáme tvrzení, že za zhoršení kvality vody v rybníku může čistička odpadních vod ve Studeněvsi, kterou provozují obce proti proudu potoka. V uplynulých dnech tam žádná havárie neproběhla,“ vyvrací spekulace místostarosta Rubík.

„Se starostou Martinem Hrabánkem jsme v minulosti iniciovali setkání starostů obcí, jejichž obyvatelé studeněvskou čističku využívají. Podařilo se nám dospět do stavu, kdy obce Řisuty a Malíkovice vybudují samostatnou čističku. Stavba už získala potřebná povolení, dokonce má přislíbenou dotaci. Nová čistička by měla uvolnit kapacitu té ve Studeněvsi,“ upozorňuje místostarosta na dlouhodobé řešení.

close Slánští hasiči provzdušňovali rybník Novas celou noc, aby ryby dostaly chybějící kyslík. info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Slánští hasiči provzdušňovali rybník Novas celou noc, aby ryby dostaly chybějící kyslík.

Slánský největší rybník se trvale potýká s nedostatkem vody. Právě ten je na vině dřívějších drobných úhynů. „Dlouhodobě uvažujeme o odbahnění rybníka. Poslední debaty s vlastníkem hráze, kterým je Povodí Vltavy, ztroskotaly na zrušení dotací ze strany státu. Rybáři, kteří na rybníku hospodaří, na podobnou akci v řádech desítek milionů korun nemohou mít finance,“ vysvětluje Rubík.

S ohledem na nedostatek a kvalitu vody město Slaný apeluje na čištění koryta potoka ze strany Povodí Vltavy a společně hledají další možné zdroje, jak hladinu i kvalitu vody v rybníku Novas zvýšit.

Úhyn ryb byl zaznamenán na Novasu už zjara. Podle rybářského hospodáře ze slánské organizace Tomáše Holce se ale tehdy jednalo celkem běžný jev po zimě. Úhyn byl tehdy podle jeho slov minimální. Podobná situace se přesto na rybníce opakuje rok co rok.