Úhyn ryb v jiných úsecích Kačáku po proudu ani proti němu nebyl zaznamenán. Případem se zabývá policie.

Na tísňovou linku 112 oznámili úhyn ryb v sobotu odpoledne obyvatelé Doks. Na místo se dostavili policisté, hasiči, starosta obce i pracovníci odboru výstavby kladenského magistrátu, pod nějž spadá vodoprávní úřad.

„Prošli jsem uvedené místo a ještě dále proti proudu. Zkontrolovali jsme potok u Kamenných Žehrovic a hráz Turyňského rybníka. Bylo zjištěno, že přítok vody z něj do potoka je v období sucha slabý," řekl Karel Šíma, vedoucí uvedeného odboru, který rovněž provádí další vlastní šetření.

Lidé bydlící v Doksech v blízkosti potoka si stěžovali zejména velký zápach ze tlejících rybích těl,které o víkendu nikdo neodklízel.
„Ryby jsou majetkem Českého rybářského svazu, který se o jejich odklizení postaral v pondělí dopoledne," doplnil vedoucí.

„Specializovaná laboratoř v Kamenici zjistila ve vzorcích vysokou koncentraci amoniakálního dusíku a fosforečnanů, což by mohlo ukazovat na fekální znečištění vody. Mohou pocházet z intenzivní zemědělské činnosti v povodí zasaženého potoka, například vyplavením hnojiv při deštích ze zemědělské půdy," sdělila mluvčí hasičů Lenka Kostková.

„Případ je vyšetřován s podezřením na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Za tento čin je sazba až půl roku vězení," konstatoval mluvčí policie Michaela Nováková.

V této souvislosti je rovněž zjišťováno, zda nedošlo k poruše v čistírně odpadních vod nacházející se proti proudu v Kamenných Žehrovicích. Žádná závada však nebyla potvrzena.

Zemědělci se ohrazují proti tomu, že mohli znečistit Kačák

"Chtěl bych se proti některým tvrzením důrazně ohradit, jelikož se týkají firmy Agrodružstvo Kačice a je zde nepřímo konstatováno, že za úhyn ryb mohou zemědělci. V uvedeném úseku potoka, který je zde popisován, obhospodařujeme pouze jednu louku a jeden pozemek, na němž je pěstována vojtěška. Tyto pozemky v letošním roce nebyly hnojeny žádným hnojivem ani močůvkou. Pro pozemky v blízkosti vodních toků platí zvlášť přísná pravidla na používání hnojiv. Proto nemůže být příčina úhynu ryb způsobena únikem fekálií nebo vyplavení hnojiv z půdy při dešti," konstatoval hlavní agronom Agrodružstva Kačice Petr Pokorný.