Předseda spolku Podrpůhon Vladimír Líba má představu drobných projektů financovaných prostřednictvím nadací nebo veřejných sbírek. Jako příklad z nedávné minulosti uvádí jedinou zdejší zachovalou studánku v Bukovské ulici, o jejíž opravu se spolek a obyvatelé Podprůhonu postarali. „Letos zde vznikl památník Viktora Stříbrného, zakladatele umělecké výstavy pod širým nebem – Kladenských dvorků. Je tu několik pozemků s divokou zelení, které bychom chtěli upravit," uvedl.

Vedení radnice například plánuje vytvoření nového parku pod kladenským zámkem navazujícího u části Bukovka na Podprůhon.
„Jednáme s majiteli pozemků o jejich prodeji. Je to podmínka pro získání dotace," sdělil primátor Kladna Milan Volf. „Je to nyní nevyužívaná džungle a iniciativu magistrátu vytvořit zde park vítáme. Navíc je to prostor, který by Podprůhon propojil s dalším parkem vznikajícím u kladenských hřbitovů," konstatoval předseda spolku Podprůhon Vladimír Líba. Náklady na vznik parku jsou odhadnuty přibližně na dvacet milionů korun.

Co se kulturního života týče, Podprůhon je po dlouhá léta známý jako místo konání zmíněné umělecké výstavy Kladenské dvorky. Také v tomto směru jsou plánovány změny. „Prostor hřiště v Bukovce je velmi zajímavý a rádi bychom zde v příštím roce kromě Kladenských dvorků uspořádali ještě hudební festival. Do příprav chceme zapojit i spolek Podprůhon," nastínil kladenský primátor.

Architekt a uvolněný předseda komise rady pro rozvoj města Ondřej Rys doplnil, že přestože revitalizace Podprůhonu byla oficiálně dokončena, bude ještě nutné opravit některá schodiště, vyřešit propojení této čtvrti s centrem města pod zdravotnickou školou.
Celkové náklady na ukončenou revitalizaci Podprůhonu dosáhly 124 milionů korun, z toho dotace byla 95,6 milionů korun. Práce se oproti původnímu plánu o několik měsíců protáhly. „Stavba nebyla jednoduchá, domky jsou zde postaveny bez základů a izolace, přestože stojí na vlhkém severním svahu plném spodních vod. Stavbaři objevili několik kritických míst, která bylo oproti původním plánům nutné opravit." vysvětlil Ondřej Rys.

Podprůhon neměl navzdory své poloze v centru města inženýrské sítě kompletní,. Už bývalé vedení radnice se proto rozhodlo investovat do modernizace a dokončení kanalizace, plynovodu a další infrastruktury této čtvrti. Plynofikace byla zahájena v říjnu 2012 a dokončena loni v listopadu. Za tuto investici zaplatilo město přibližně 14 milionů korun. Současně byly zmodernizovány vodovodní řady a kanalizace. Nyní je tak tato čtvrť kompletně zasíťována.