Ptali jsme se na jména těch, po nichž jsou v Kladně pojmenovány převážně hlavní tahy, téměř každý tedy ví, že tu tyto ulice jsou. Vybrali jsme ulici Gen. Klapálka, kudy denně stovky lidí míří do Prahy a zpět, Petra Bezruče vedoucí od křižovatky poblíž Středočeského divadla k budově VZP, Cyrila Boudy od bývalé Delvity ke Kokosu, navazující ulici Jaroslava Kociana a poslední byla Josefa Hory, jež vede od divadla směrem na Sítnou.

Jaroslav Kocian

Na poslední pomyslné příčce se umístila ulice Jaroslava Kociana. Při vyslovení tohoto jména lidé jen marně pátrali v paměti. Jen šest ze všech dotazovaných vědělo nebo alespoň správně odhadlo, že se jednalo o hudebníka, houslového virtuosa a skladatele, na jehož počest se v jeho rodišti Ústí nad Orlicí každoročně koná mezinárodní houslová soutěž. Zejména muži při vyslovení jeho jména tipovali, že by se mohlo jednat o sportovce, převážně fotbalistu. Pravděpodobně kvůli podobnosti s trenérem slovenské fotbalové reprezentace Jánem Kociánem. „Mohl by to být spisovatel, stavitel nebo nějaký sportovec,“ ozývalo se jen nesměle z úst některých dotazovaných.

Karel Klapálek

O několik správných hlasů více získal armádní generál Karel Klapálek. Avšak přesto, že název Generála Klapálka nese ulice téměř v každém městě, jen 30 procent lidí odpovědělo správně. Mimo jiné jsme se také dozvěděli, že Karel Klapálek byl generálem za komunismu.

Cyril Bouda

Příliš úspěchu jsme nesklidili ani při dotazu na kladenského rodáka, malíře, ilustrátora a profesora Karlovy univerzity Cyrila Boudu. „Byl to poslanec,“ sdělil odhodlaně asi pětadvacetiletý muž. Lidé mu také přisoudili titul spisovatele, lékaře nebo podnikatele.

Josef Hora

Opět o něco lépe se umístil Josef Hora. Z padesáti lidí 19 správně odpovědělo, že se jedná o spisovatele a v některých případech dokonce i o básníka. Hora byl však také překladatelem, literárním kritikem a novinářem. „Mohl by to být nějaký slavný architekt,“ tipoval čtyřiadvacetiletý mladík. „Kdepak, to byl malíř,“ oponoval jeho starší kamarád. Kromě toho jsme se ještě dozvěděli, že byl herec.

Petr Bezruč

Téměř bez nejmenších problémů dotazovaní správně odpovídali, že Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, byl básník a mnozí si dokonce vzpomněli na jeho sbírku Slezské písně, báseň Marička Magdonova nebo Ostrava. „Bezruč? No jasně to byl spisovatel ze Slezska,“ odpovídala většina s radostí, že alespoň na jednu otázku zná odpověď.

Petr Bezruč 84% správných odpovědí
Josef Hora 38% správných odpovědí
Cyril Bouda 34% správných odpovědí
Karel Klapálek 30% správných odpovědí
Jaroslav Kocian 12% správných odpovědí