Nad rozvojem Unhošťě na Kladensku nyní visí velký otazník. Důvodem je. že město možná bude muset vrátit státní dotaci ve výši 13,5 milionu korun, kterou v roce 2005 dostalo na rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic. Podmínky pro udělení dotace totiž nebyly splněny včasnou kolaudací.

Vrácení 13,5 milionu korun by pro Unhošť znamenala stopku na rok až dva. Přitom nejvíce by se tato skutečnost odrazila v citlivém místě, kterým jsou opravy chodníků a silnic ve městě.

„Bohužel došlo k tomu, že když v roce 2006 byla celá stavba zkolaudována, člověk, jenž měl na starosti technický dozor, pochybil v tom, že v rámci smlouvy o poskytnutí dotace neprovedl kolaudaci dílčího propojení dvou kanalizací. Na základě toho finanční ředitelství požádalo o vrácení dotace,“ popsal starosta Unhoště Ivan Záboj.

Podle jeho slov však ostatní podmínky smlouvy o poskytnutí dotace byly splněny. „Faktem je, že k pochybení došlo. Tajemník úřadu dostal za úkol prověřit, zda někdo z úředníků nezanedbával nějakou svoji kontrolní povinnost. Zároveň s tím jsme se rozešli s již zmíněným mužem, který pro město pracoval řadu let a v inkriminovanou dobu měl technický dozor na starosti,“ řekl Záboj.

„Bylo to složitější, neboť řada předchozích garnitur, které byly v zastupitelstvu, nechtěla přistoupit na to, aby správu a údržbu kanalizačního řadu pro město prováděly VKM. Nakonec se to ale podařilo. Vodárny pro nás dělají servisní servisní službu, v podstatě tedy to, co tento technik celá léta,“ uvedl starosta.

Přesto, že prominutí vrácení dotace je spíš výjimečné, starosta neztrácí optimismus a doufá, že město nic vracet nebude muset. „V rámci rozhodnutí finančního úřadu jsme požádali o odpuštění. V současné době se tato žádost nachází na ministerstvu financí. Podle zkušenosti s problémy, které tyto akce provázejí, doufám, že nám ministerstvo vyhoví.“

Časový horizont rozhodnutí je však kvůli současné politické situaci nejasný. „Nedomnívám se, že by nám nevyhověli, ale počkáme až na rozhodnutí. Tyto záležitosti podepisuje sám ministr financí, ale vzhledem k době, jaká nyní panuje, nevíme, kdy to přesně bude,“ okomentoval Ivan Záboj.

I přes tyto optimistické vize je ale možnost, že dotace bude muset být vrácena, velmi reálná. Peníze už musely vracet i jiné obce ze středních Čech. „Pokud by městu vznikla nějaká škoda, ze zákona jsme povinni ji vymáhat a uděláme všechno pro to, abychom peníze dostali zpátky,“ zdůraznil starosta.

„Pokud by k vrácení dotace došlo, museli bychom zastavit investiční akce na rok až dva. Jednalo by se o projekty, kde máme velkou spoluúčast z vlastních zdrojů. Zastavili bychom výstavbu chodníků a některých silnic,“ upřesnil Záboj.