Díky možnosti čerpat evropskou dotaci, se vedení města rozhodlo pro vytvoření moderního sběrného dvora, který splní veškeré přísné požadavky pro nakládání s opady.

Jak potvrdila starostka Unhoště Iveta Koulová (TOP 09), město zadalo před časem výběrové řízení na zakázku kolem sedmi milionů korun, ale nepochodilo. „Přihlásila se totiž pouze jediná firma, která by dílo sice provedla, ovšem pouze jeho část a ještě za poměrně vysokou cenu. Celý projekt přitom obsahuje zpevněné plochy, dále montovaný přístřešek a součástí díla by byly i dodávky speciálních kontejnerů. Neměl by chybět ani informační systém pro evidenci odpadů,“ řekla starostka. Jak potvrdila, tendr je kvůli tomu zapotřebí vypsat znovu.

Areál sběrného dvora vybudují na místě dosavadního úložiště nadměrného odpadu v lokalitě u rybníku Ovčanda, kde nikomu nepřekáží a od rodinné zástavby ho, dle projektu, oddělí vhodné oplocení. Kromě Unhošťských poslouží sběrný dvůr také pro potřeby chatových oblastí, které leží na katastru města. Provoz sběrného dvora bude Unhošť hradit ze své pokladny.

V roce 2019 přesto navyšování cen za svoz odpadů obec neplánuje. „V současnosti za to, že lidé separují, máme finanční odměny od firmy Eko-Kom. Co se týká plateb od občanů, nemáme u nás poplatky podle zákona o místním poplatku, ale uplatňujeme vybírání poplatků podle zákona o odpadech. To znamená, že si každá domácnost může vybrat, jak často potřebuje popelnici vyvážet. Je to odstupňované - nejčastěji zhruba od 650 do 2000 korun, ale kdo potřebuje svoz větší nádoby, připlatí si ještě víc. I tímto způsobem platby motivujeme občany k třídění odpadů,“ doplnila starostka.

Kromě běžných popelnic různého objemu a sběrných míst na papír, plast či sklo, mají Unhoštští k dispozici kontejnery na elektroodpad, kovy či textil. „Přestože se snažíme vyjít občanům maximálně vstříc, stále jsme se nezbavili nešvaru, kdy se povalují předměty z domácností u popelnic, které pak musíme za zvýšené náklady odvážet. Byla bych ráda, kdyby i toto jednou ustalo a věci končily tam, kde mají, tedy ve sběrném dvoře,“ uzavřela Iveta Koulová.