K těm, kteří byli od počátku aktivní a dokázali pro zvelebení obce získat prostředky, patří například Královičtí. Dnes je to moderní rozrůstající se obec. Investice jsou na první pohled vidět.

Místní myslí nejen na přírodu, ale i kulturní dění. Vzhledem k tomu, že legislativa byla pro neznalé před deseti lety mnohdy složitá a nesrozumitelná, zastupitelé ve vesnicích často nevěděli, o co mohou žádat a jakým způsobem.

Protože ani starosta Královic Luděk Šofr nemohl zpočátku znát všechna nařízení a požadavky Bruselu, spojil seodborníky, kteří problematice rozumějí a v žádostech jsou úspěšní.

„Bylo snazší si pro unijní projekty najmout spolehlivou firmu. Vím, že na základě této spolupráci dostaneme ve velké míře to, oč požádáme, protože dokážeme vyhovět

požadovaným parametrům,“ vysvětlil starosta .

Kromě zmíněného týmu lidí využívají Královičtí i pomoci obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy (PSČ).

„Malé obce mohou sice žádat například o podporu z Programu rozvoje venkova přímo, ale prostřednictvím výzev vyhlašovaných místními akčními skupinami, jakými jsou třeba Přemyslovci, mají větší šanci.

Královice tak získaly v letech 2012 a 2013 na tři projekty dohromady více než milion korun,“ řekl předseda správní rady PSČ Jaroslav Huk.

O tom, že se Královickým spojení s odborníky vždy vyplatilo, svědčí například úspěšné projekty jako vybudování rybníka v obci za 5,4 milionu korun. Dokončeny budou co nevidět i tři tůně vedoucí kolem koňské stezky ve směru na Neprobylice.

„Původní rozpočet na tůně byl mnohem vyšší, ale nám se podařilo vysoutěžit cenu poloviční. Budou tedy vybudovány za 3,8 milionu korun 
s tím, že pětadevadesát procent zaplatí Evropská unie a zbytek dostaneme ze Státního fondu životního prostředí.

Obec uhradí jen technické zázemí, což nás bude stát zhruba osmdesát tisíc korun. Akci dokončíme ještě tento měsíc,“ řekla pracovnice Obecního úřadu v Královicích Alena Krumplová.

Mimo uvedených počinů byla v letošním roce započata obnova koňské stezky vedoucí až do Německa. 
Na zhruba kilometrový úsek, jenž propojí Královice s Neprobylicemi, se obci podařilo získat také eurofinance. Celkové náklady činí 800 tisíc korun, přičemž z Unie získají Královičtí 480 tisíc korun.

Kromě tohoto pracují v obci od loňska ještě i na obnově krajinných struktur, které se dotýkají především výsadby stromů podél cest. Druhá etapa by měla být dokončena letos na podzim. Ta přijde na bezmála čtyři miliony korun.

„V prvním patře nad hojně navštěvovanou Královickou hospůdkou na koňácké stezce bude dokončeno z unijních peněz multifunkční centrum v hodnotě čtyři sta tisíc korun. Obec investuje sto tisíc korun ze svého,“ uzavřel starosta Luděk Šofr.