Jak při této příležitosti poznamenal náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek, je prý pro něho velká čest úřadovat v prostorách, kde František Pavel kdysi také pracoval. „Je velmi důležité si připomínat lidi, kteří umějí upozornit na nepravosti a zločinný systém. A právě takový starosta Pavel byl," prohlásil náměstek.

Zdeněk Pospíšil z občanského sdružení Halda poté přítomné seznámil s životem Františka Pavla i jeho tragickým skonem.

František Pavel byl dlouholetým členem sociální demokracie a aktivním členem dělnického hnutí. V roce 1919 se stal členem kladenského zastupitelstva a rady. Starostou města pak roku 1938.

„Několik dnů po jeho zvolení byla vyhlášena mobilizace. Po odstoupení Sudet František Pavel organizoval na území města azyl pro uprchlíky z této oblasti. V březnu 1939 byl obsazen zbytek Československa," připomněl Zdeněk Pospíšil.

V noci ze ze 7. na 8. června byl před dnes už neexistující kladenskou vinárnou Srdíčko přepaden a usmrcen dvěma studenty zdejší průmyslovky německý policista Kniest. „Německá okupační správa okamžitě na území Kladna a přilehlých obcí vyhlásila stanné právo. Zastupitelé města, včetně starosty Pavla, i další obyvatelé, byli internováni. Celkem bylo zatčeno přes sto kladenských občanů," uvedl Zdeněk Pospíšil.

Starosta Pavel umírá ve věznici v brněnském Špilberku 11. června 1939. Jeho skon není dodnes ani přes některé očité svědecké výpovědi zcela vyjasněn. Podle jedné verze byl nacisty z okna vyhozen, podle druhé nevydržel trýznění svých věznitelů a z okna vyskočil v nestřeženém okamžiku sám.