Po markantním zvýšení počtu úředníků ve Slaném na počátku roku 2003 se nyní zástupci města na základě průzkumu rozhodli stavy opět snižovat. Propouštění však nebude zdaleka tak dramatické jako tomu bylo v případě nárůstu zaměstnanců. Městský úřad má v plánu v letošním roce stav úředníků snížit asi o osm lidí.

Nejvýznamněji do stavu ve Slaném zasáhl přelom roku 2002 a 2003, kdy se ze Slaného stala obec s rozšířenou působností. „Do té doby jsme měli asi kolem padesáti úředníků, ale vzhledem k rozšíření kompetence nám v rámci delimitace mělo z bývalého okresního úřadu přestoupit asi šedesát pracovníků. Fyzicky jich sem však přišlo pouze kolem třiatřiceti, protože ostatním se nechtělo dojíždět. Vznikla tak nová pracovní místa a v roce 2003 jsme stav doplnili asi na 114 úředníků,“ uvedl ke změně tajemník města Slaného Petr Kolačkovský.

Podle jeho vyjádření také v souvislosti s rozšířením kompetencí vznikla i další pracovní místa jako například manažer rozvoje města, jeho pomocník a další. „Do té doby jsme měli například dvě úřednice na vyřizování řidičských průkazů a přijali jsme další dvě, stejně tak tomu bylo i u jiných odborů. Dostali jsme se tak na počet asi 124 pracovníků,“ sdělil Kolačkovský.

Na základě průzkumu, který si město Slaný nechalo před nedávnem zpracovat, se jeho zástupci rozhodli, že od 1. ledna 2008 bude stav úředníků opět snižován.

„Nebude se jednat o nijak dramatické počty, ale propouštění se dotkne skoro všech odborů. Stav bychom měli snížit o osm lidí,“ dodal Kolačkovský.
Počet pracovníků se od roku 2002 neustále mění také na Magistrátu města Kladna. Stejně tak jako ve Slaném i v Kladně znamenal přelom roků 2002 a 2003 významný nárůst pracovníků.

„Při delimitaci kladenského okresního úřadu přešlo pod magistrát zhruba 110 lidí. Současně také byly převedeny některé nové agendy, jejichž výkon byl Kladnu svěřen jako obci s rozšířenou působností. Další velká změna se odehrála v dubnu 2004, kdy úřady začaly vykonávat agendu státní sociální podpory a z magistrátu přešlo 35 pracovnic na úřad práce,“ řekl tajemník kladenského magistrátu Zdeněk Slepička s tím, že další zaměstanci magistrátu přibyli v roce 2006, kdy byly městům opět svěřeny nové agendy, například v souvislosti se zavedením bodového systému.

V důsledku přijatých úsporných opatření došlo na kladenském magistrátu k propouštění zaměstnanců již v loňském roce.

Zuzana Vlková