“Již čtvrtým rokem si dopisuji s oddělením daní a poplatků, že do naší domácnosti přibývali po sňatku a narození našich dvou dcer další obyvatelé města a že bych tedy ráda zaplatila za odpady více, než je uvedeno na poštovní poukázce. Loni jsme se dostali na částku 2460 korun, jež odpovídá pěti členům domácnosti. Letos však dorazila složenka, kde byl vyčíslen poplatek jen na jednoho jejího člena, což je 492 korun. Opět byly k ní přiloženy informace, že pokud něco neodpovídá, máme kontaktovat příslušný odbor magistrátu,“ uvedla Lucie Vodičková z Kladna–Rozdělova.


Se způsobem, jakým je ve městě odpad shromažďován, svážen, přepravován a tříděn, je jinak poměrně spokojená. V otázce neprovázanosti údajů mezi jednotlivými odbory není prý jediná, kdo na tuto skutečnost upozorňuje.


Podle vyjádření mluvčí magistrátu Petry Kučerové by se již brzy mělo začít blýskat na lepší časy. „V rámci zkvalitnění služeb občanům a urychlení toku dat výhledově počítáme s tím, že agendy budou propojeny, aby úředníci mohli o obyvatelích zjistit všechny potřebné údaje. Jednak jim to ulehčí práci a zároveň ušetří lidem čas, který musí v některých případech trávit vyřizováním nejrůznějších záležitostí. Kdy přesně k propojení systémů dojde, ale nedokážeme v současné době říci. Budou to nemalé investice,“ sdělila mluvčí magistrátu.

Co se týká platby za odpady, již nyní mohou lidé případným komplikacím při zvyšování počtu členů domácnosti jednoduše předejít. “Stačí, když se osobně dostaví na finanční odbor, kde vyplní registrační list,“ poznamenala Kučerová.