Volf považuje rozhodnutí ústavního soudu jako házení klacků pod nohy. „Vyhlásit určitou lokalitu za území se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, takzvanou bezdoplatkovou zónu, byl jeden z mála nástrojů, kterým obce mohly alespoň částečně zamezit účelovému vytváření ghett,“ říká kladenský primátor Milan Volf.

Takzvané bezdoplatkové zóny byly ale podle ÚS nesystémovou reakcí na problém sociálního vyloučení. Nerozlišovaly mezi původci a „oběťmi“ negativních jevů. „Mnoho osob bydlících ve vyhlášené oblasti nemá vliv na výskyt sociálně nežádoucích jevů, a přesto jsou napadenou právní úpravou dotčeny, neboť nebudou-li moci být ze zákona příjemci doplatku na bydlení, může to u nich vést k životu „na ulici“, umísťování dětí do dětských domovů, ke zvýšené míře trestné činnosti a dalším sociálně nežádoucím jevům,“ upozornila na úskalí bezdoplatkových zón mluvčí ÚS Miroslava Číhalíková Sedláčková.

„Negativní důsledky opatření ponesou vždy i jiné osoby, než jen ty, označované za takzvané nepřizpůsobivé,“ upozornila na dosavadní závadnost výkladu.

Soudci dále například argumentují tím, že omezením příchodu nových lidí žijících pouze ze sociálních dávek obce nepředchází vzniku ghett na svém území, ale naopak k jejich vzniku na jiných a z hlediska potřeb sociální rehabilitace méně žádoucích místech.

close Obyvatelé dnes již zrušené ubytovny v Americké ulici v Kladně. info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Obyvatelé dnes již zrušené ubytovny v Americké ulici v Kladně.

„Pro ty, co zde žijí a dávky pobírají, se bezdoplatkovou zónou nic neměnilo. Jen pomocí ní říkáme dost nově příchozím, kteří žijí jen a pouze z dávek! Nebylo to ideální řešení, ale bylo jediné alespoň trochu účinné,“ odmítá rady a postoj ústavních soudců primárot Volf.

Lidé z terénu, se kterými mluvil Deník napříč celou zemí, krok soudu vítají. Třeba sociální pracovníci Člověka v tísni (ČvT) ho kvitovali na Facebooku jako „konec hradeb“. „To opatření nesplnilo očekávání, chování obchodníků s chudobou se nezměnilo,“ potvrdila Radka Kunešová z ČvT. „Rozhodnutí vítáme,“ říká i Miroslav Brož ze sdružení Konexe, které podporuje komunity ohrožené násilím a nenávistí. Opatření podle Brože v řadě sociálně vyloučených lokalitách zhoršilo situaci chudých. Po zrušení podle terénních pracovníků dosáhnou na doplatek na bydlení i bezproblémoví nízkopříjmoví klienti, kteří na vyhlášení bezdoplatkové zóny dopláceli.