Některé domovy pro seniory a zejména pak ústavy sociální péče se v současné době začínají dostávat do úzkých v důsledku nedostatku financí. Na vině jsou chybějící peníze, které tato zařízení letos neobdržela z dotací ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Poskytnuté prostředky jsou totiž zhruba o třetinu nižší než vloni.

Domov Pod lipami ve Smečně od ministerstva například dostal o dvě třetiny méně, než jeho vedení žádalo. „Sice náš rozpočet snížili, ale doufám, že nějaké peníze ještě dostaneme. Šetříme na rekonstrukcích a provozu. Nic nekupujeme a děláme jen nejnutnější opravy. K žádným personálním změnám nedošlo, protože na všech úsecích máme minimální počet pracovníků,“ uvedla vedoucí technického úseku smečenského domova Eva Kovaľáková.

Do už tak zkráceného rozpočtu domova ale ještě zasáhne chystaný přechod na tabulkové platy. „Když jsme v srpnu loňského roku o dotace žádali, s touto změnou jsme nepočítali. Bude to tedy znamenat další snížení finančních prostředků v technickém zajištění na úkor zvýšení platů některých zaměstnanců,“ řekla Kovaľáková.

Pomoc potřebuje také Bellevue, poskytovatel sociálních služeb v Ledcích, které namísto požadovaných 15 milionů korun obdrželo jen čtyři miliony. „Podle mých informací kraj hodlá situaci řešit. Teď jednáme o tom, abychom nějak překlenuli období do července, kdy by měly být rozděleny další státní dotace,“ sdělila ředitelka ledeckého zařízení Jana Rumlová.

Již v lednu, kdy výše dotací vešla ve známost, se mnoho ředitelů vyjádřilo ve smyslu, že s penězi, které byly jejich zařízení přiděleny, nejsou schopni vyjít ani půl roku. Proto se obrátili přímo na ministerstvo, kde vyjádřili svůj nesouhlas a žádali o zvýšení, nebo na zřizovatele, jímž mnohde je Středočeský kraj.

„Žádosti jsou vesměs odůvodněny obavou, že snížení dotací ze státního rozpočtu ohrozí v letošním roce rozsah a kvalitu poskytovaných sociálních služeb a popřípadě i existenci samotného poskytovatele,“ popsal ředitel odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Martin Žárský.
Podle jeho slov si přitom ministerstvo je vědomo, že snížení prostředků může tato zařízení dostat do obtížné situace nebo dokonce do existenčních problémů.

„Na základě využití rezerv a některých úsporných opatření v rozpočtu MPSV bylo rozhodnuto o dodatečném posílení prostředků poskytovatelům sociálních služeb o 1,5 miliardy korun. V procesu hodnocení požadavků budeme my a krajské úřady vycházet z žádostí podaných na rok 2009,“ uvedl Žárský.

Příspěvkovým organizacím Středočeského kraje kvůli výpadku této dotace na letošní rok chybí celkem 102 milionů korun, o něž již kraj požádal.
„V současné chvíli čekáme, zda nová vláda vyhoví našemu požadavku. Některé organizace se už pomalu začínají dostávat do stavu, kdy jim peníze chybí. Až tato situace nastane, budeme muset ve svých rezervách najít peníze, abychom jim pomohli přežít alespoň do června, kdy má přijít druhý balík peněz, jenž byl přislíben,“ řekla mluvčí středočeského krajského úřadu Berill Mascheková.

Podle jejích slov MPSV Středočeskému kraji závazně slíbilo dalších 98,5 milionu korun, což je ale o tři a půl milionu méně než kraj žádal.