Odborné učiliště a Praktická škola v Kladně–Vrapicích zajišťuje výuku ve dvouletých i tříletých oborech. Po získání výučního listu škola může zajistit další studium, které je ukončené maturitní zkouškou. Žáci se mohou vyučit tesařem – truhlářem, zámečníkem, kuchařem, elektrotechnikem, květinářem - aranžérem nebo zdravotníkem.


„Naše učiliště je školou rodinného typu, která preferuje individuální přístup k žákům jak při vyučování, tak i ve volném čase. K tomu nám pomáhá velké množství mimoškolních aktivit, jako například sportovní kurzy, lyžařské výcviky, peer programy a vodácké kurzy,“ sdělila ředitelka Ivana Sedláková.


„Ty velkou měrou přispívají k pozitivní školní atmosféře a zároveň mohou ukázat školu i pedagogy v jiném prostředí a z jiného pohledu,“ upřesnila Sedláková.


Začátkem tohoto roku odborné učiliště slavnostně zahájilo a představilo projekt Kvalitnějším životem o krok blíže k Evropě z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2.


„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Uskuteční se po dobu 29 měsíců a jeho hlavním cílem je zlepšování forem výuky a vyučovacích metod, vytvoření záchytné sítě a dostupnost psychologické péče,“ řekla ředitelka s tím, že projekt bude přínosem nejen pro žáky školy, pedagogické pracovníky, ale i pro děti a mladistvé, kteří předčasně opustili systém vzdělávání.


Pro žáky jsou v rámci projektu připraveny aktivity: zavedení výuky anglického jazyka a jeho použití v praxi, rozšíření výuky na PC, vybavení nové multimediální učebny, využívání nových programů na zpracování digitální fotografie a jiné.


Také kroužky ve volném čase, jako sportovní, turistický či keramický, pravidelné konzultační hodiny s asistentem psychologa, kde bude možné v případě potřeby řešit jakýkoliv školní či osobní problém žáka. Pro mladistvé a děti projekt zprostředkuje například ochutnávku oborů, která bude zajímavou ukázkou, proč se vrátit do školních lavic.


Významným partnerem projektu je Úřad práce v Kladně, zastoupený ředitelkou Lenkou Staňkovou, s nímž škola již dlouhodobě spolupracuje. Veškeré informace o škole i probíhajícím projektu jsou zveřejněny na webových stránkách školy.