„Kruhový objezd se na křížení těchto ulic rozroste. Zároveň vzniknou nová napojení do budoucího hypermarketu Globus a navazující zástavby i dvě nové ulice,“ uvedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno), podle kterého město vzhledem k nutným uzavírkám využije příležitosti k úpravě Americké ulice. „Bude mít stejný nádech jako nynější ulice Jaroslava Kociána,“ dodal Volf.

Záměr zahrnuje bezpečné přechody pro chodce se samostatným osvětlením, nové autobusové zastávky s panelovou konstrukcí, navýšení parkovacích ploch pro osobní automobily a velké množství zeleně. „V návaznosti na výstavbu hypermarketu tam následně vznikne i multifunkční park,“ připomněl primátor.

Uzavírky a objízdné trasy

Etapy 1. a 2.
od 1. dubna do 17. srpna a od 21. do 31. srpna

– část stavby „JIH“ a Etapa 2. – část stavby „SEVER“, celková uzavírka pro automobilovou dopravu, provoz autobusů MHD a vozidel i-ntegrovaného záchranného systému bude umožněn ve směru Americká – okružní křižovatka – Arménská průjezdem stavbou s provozem řízeným kyvadlově semafory

Uzavírka silnice I/61 (Unhošťská) v km 9,260 – 9,670. Tedy nebude možné z Velkého Přítočna dojet k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská či naopak.
Uzavírka ulice Americká v úseku od křižovatky s ulicí Norská k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská.
Uzavírka ulice Arménská v úseku od křižovatky s ulicí Na Růžovém poli k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská.

Objízdná trasa pro automobily do 6t bude vedena ze silnice I/61 po silnici II/118 (Milady Horákové).
Objízdná trasa z „Okrsku 0“ bude vedena po ulici Arménská a Pražská.
Objízdná trasa pro Tranzit nad 6t bude možná po silnicích I/61, D7, D0, D6.


Etapa 3.
od 18. do 20. srpna

– pokládka asfaltu – uzavírka celého staveniště Celková uzavírka pro automobilovou dopravu. Provoz BUS MHD a vozidel IZS průjezdem stavbou NEBUDE v této etapě umožněn.

Uzavírka silnice I/61 (Unhošťská) v km 9,260 – 9,670. Tedy nebude možné z Velkého Přítočna dojet k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská či naopak. Uzavírka ulice Americká v úseku od křižovatky s ulicí Norská k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská.
Uzavírka ulice Arménská v úseku od křižovatky s ulicí Na Růžovém poli k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská.

Objízdná trasa pro automobily do 6t bude vedena ze silnice I/61 po silnici II/118 (Milady Horákové) a dále po ulici Milady Horákové zpět na silnici I/61 s variantou ze silnice I/61 po ulici Vodárenská.
Objízdná trasa z „Okrsku 0“ bude vedena po ulici Arménská a Pražská. Objízdná trasa pro Tranzit nad 6t bude možná po silnicích I/61, D7, D0, D6.